Akupunktur og skuldersmerter

Akupunktur og skuldersmerter

Palle Rosted

Behandling og diagnose af skuldersmerter giver ofte problemer i dagligdage.

Generelt er de forhåndenværende behandlingstiltag langfra perfekte. Således konkluderer Cochrane for steroid injektioner at det er tvivlsomt om der er en effekt overhovedet Buchbinder et al. 2005.

Fysioterapi ved skulderlidelser synes at have en virkning ved visse lidelser Ada et al. 2005.

Kirurgisk behandling anbefales kun til unge sportsudøvere Handoll et al. 2005.

Hvad angår effekten af akupunktur konkluderer man, at der måske er en kortvarig effekt Green et al. 2005.

Idette er for akupunkturens vedkommende forståeligt, da den foreliggende litteratur er yderst sparsom.

Således viste Gilbertson et al. 2004 at akupunktur var effektiv postoperativt hos patienter, der fik foretaget en artroskopisk acromioplastik.

Akupunkturbehandlingen blev påbegyndt 3-8 dage efter operationen.

Patienterne var allokeret til enten rigtig akupunktur eller ”placebo akupunktur”.

Desværre blev patienterne behandlet efter TCM principper og punktvalget er ikke angivet. I placebogruppen blev nålene indsat superficielt i overekstremiteten.

Der fandtes et signifikant lavere smerte niveau i akupunkturgruppen. Ligeledes fandtes et lavere forbrug af analgetika, en bedre bevægelighed og en almen tilfredshed blandt patienterne.

I en undersøgelse af Nabeta et al. 2002 undersøgte man effekten af akupunktur og placeboakupunktur på ømme punkter i nakke skulderregionen.

Som placebo blev anvendt en ikke invasiv teknik.

Smertetærsklen blev vurderet før og efter behandlingen med et algometer.

Der fandtes ingen signifikant forskel mellem de to behandlinger 9 dage efter behandlingens afslutning vurderet på en VAS skala, imidlertid viste VAS skalaen en signifikant reduktion i smerterne umiddelbart efter behandlingen og dagen efter i akupunkturgruppen.

I en randomiseret undersøgelse hos patienter med frosen shoulder blev patienterne enten allokeret til øvelsebehandling eller øvelsesbehandling plus akupunktur Sun et al. 2001.

35 patienter blev behandlet med en af ovenstående behandlinger.

I akupunkturgruppen anvendtes punktet Zongping belliggende under knæet mellem ST-36 og ST-37.

Behandlingen blev foretaget på det modsidige ben.

Der fandtes en signifikant bedre effekt i gruppen der både fik øvelser og akupunktur ved ophør af behandlingen og ved en 20 ugers opfølgning.

Undersøgelsen er på mange måder interessant og velgennemført.

Imidlertid bør fortolkningen tages med forbehold. Fortalerne for TCM vil uden tvivl konkludere at punktet, som vi for nemhed skyld kalder ST-36-1/2, har en specifik effekt ved skuldersmerter, men det fortæller undersøgelsen os intet om.

Det undersøgelsen har vist er, at øvelsesbehandling sammen med akupunktur giver et bedre resultat end øvelsesbehandling alene.

Den fortæller intet om specificiteten af punktet ST-36-1/2. Hvis den skulle have gjort det, skulle der have været en gruppe, der udelukkende blev behandlet i punktet ST-36-1/2 og en anden gruppe der blev behandlet i et tilfældigt punkt et eller andet sted på kroppen.

Hvis vi skal vurdere undersøgelsen ud fra en stringent neurofysiologisk synsvinkel fortæller den os, at patienterne i gruppen, der fik akupunktur fik en smertestillende effekt effekt af akupunktur, så de var i stand til bedre at gennemføre deres øvelsesprogram med efterfølgende bedre mobiliseriong af skulderleddet.

Det er der ikke noget nyt i, således viste Le Bars et al. 1979, at indsættelse af en nål i et hvilket som helst sted på kroppen, vil medføre en frigørelse af endorfin, altså en smertelindring.

Konklusion

Den foreliggende litteratur er mere end mangelfuld, og det er umuligt at drage en konklusion på det foreliggende.

Imidlertid er det en klinisk erfaring, at nogle patienter responderer positivt på akupunktur ved skuldersmerter, andre reagerer overhovedet ikke.

Dette er er der ikke noget forunderligt i og afspejler i al sin enkelthed skulderleddets kompleksitet, hvilket understøttes af de forskellige Cochrane konklusione.

Litteratur

  • Ada I, Foongchomeheay A, Canning C. Supportive devices for preventing and treating subluxation of the shoulder after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2): CD003863.
  • Bars DL, Dickinson AH, Besson JM. Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) I. Effects on dorsal horn convergent neurons in rat. Pain 1979; 6: 283-304
  • Bars DL, Dickinson AH, Besson JM. Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) II. Lack of effects on non-convergent neurons, supraspinal involvment and theoretical implications. Pain 1979; 6: 305-27
  • Buchbinder R, Green S. Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2): CD004016.
  • Gilbertson B, Wenner K, Russell LC. Acupuncture and arthroscopic acromioplasty. J Orthopaed Resc 2003; 21: 752-8
  • Green S. Buchbinder R. Hetrick S. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2): CD005319.
  • Handoll HHG, Almaiyah MA, Rangan A. Surgical versus non-surgical treatment for acute anterior shoulder dislocation. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2): CD004325.
  • Nabeta T, Kawakita K. Relief of chronic neck and shoulder pain by manual acupuncture to tender points – a sham-controlled randomised trial. Complement Ther Med 2002; 10(4): 217-22
  • Sun KO, Chan KC, Lo SL, Fong DYT. Acupuncture for frozen shoulder. HKMJ 2001; 7: 381-91

 

Der er lukket for kommentarer.