Akupunktur og Idrætsmedicin

Idrætsmedicin


Factbox
Cochrane review; der foreligger ingen review.
Akupunktur øger sportsudøverens ydeevne


 

Indledning
Mange forbinder idrætsskader med aflastning, varme pakninger, massage, øvelser, gigtmidler, injektion af binyrebarkhormon og i svære tilfælde med operation og gipsbandager.

Ligeledes er det en almindelig opfattelse, at idrætsmedicin adskiller sig væsentligt fra gængse principper ved lidelser i bevægeapparatet.

Dette er en noget kunstig opdeling, for ret beset er der jo ikke nogen forskel på, hvad angår vævsirritation, om vi forstuver anklen på en strøgtur eller på fodboldbanen.

Det er kun årsagen til lidelsens, der er forskellig, skaderne i anklen og behandlingen er i princippet den samme.

Imidlertid skal det i sandhedens interesse understreges, at mange af de skader der opstår under idræt, ofte er mere alvorlige end de skader, der opstår i dagligdagen.

Akupunktur er veletableret ved behandling af lidelser i bevægeapparatet, men bliver relativt sjældent anvendt i idrætsmedicinen.

Naturligvis har akupunktur ingen direkte effekt på luxationer og frakturer, men kan være et nyttigt værktøj i ophelings- eller optræningsfasen.

Ved mindre traumatiske lidelser er akupunktur alene ofte tilstrækkeligt til at løse patientens problem.

Uanset hvilken idrætsskade man vælger, indgår der i alle lidelser et element af muskelirritation med efterfølgende aktivering af tilstedeværende triggerpunkter eller udvikling af nye triggerpunkter og deraf forkortning af musklen.

Disse problemer kan løses på flere måder, fx fysioterapi, udspænding, øvelser, etc., der alle er udmærkede behandlingstiltag.

Akupunktur har også noget at tilbyde ved disse tilstande, og teknikken vil i mange tilfælde hurtigere opnå et tilfredsstillende resultat end gængse behandlingstiltag, og det er formålet med dette afsnit, at belyse de lidelser hvor akupunktur med fordel kan anvendes inden for idrætsmedicinen.

Diagnose Sportsgren Årsag De involverede muskler
Supraspinatus tendinit Kastere, vægtløftere, ketsjerspillere, brydere Langvarig eller gentagende belastninger af skuldermuskulaturen med armen over skulderhøjde M. supraspinatus
Impingement syndrom Tennisspillere, svømmere, kastere, vægtløftere Indeklemning af bløddele mellem humerus loft og acromion M. supraspinatus og m. biceps
Subscapularis tendinit Kastere og håndboldspillere Ekstrem udadvridning i skulderleddet M. subscapularis
Inflammation i m. deltoideus Butterfly svømmere Skaden optræder ved kraftfuld bagudføring af armen M. deltoideus
Inflammation i m. pectoralis Gymnaster, badminton-, squash og golfspillere, roere , vægtløftere og kastere Skaden udløses ofte af overdreven styrketræning M. pectoralis
Biceps tendinit Roere, vægtløftere, spydkastere, fægetre, brydere, golt-, tennis-, squash og badmintonspillere Overbelasning af biceps senen M. biceps
Lateral epicondylit Tennis-, golf og squashspillere Gentagene ensidige bevægelser og/eller forkert teknik M. ekstensor digitorum,m. ekstensor carpi radialis et brevis, ekstensor carpi radialis longus og m. ekstensor carpi ulnaris
Epicondylitis medialis Kastere, golfspillere Gentagene ensidige bevægelser og/eller forkert teknik
Tendovaginitis Roere, tennis-, squash-, badmintonspillere og skiløbere Gentagene ensidige bevægelser medfører at seneskederne bliver inflammerede Ekestensor eller fleksor senere
Whiplash læssion Håndbold, fordbold, udspring på for lavt vand Kollision med modspiller Nakkemusklerne
Lændesmerter Vægtløftere, spydkastere, stangspringere, fodbold, håndbold, brydere boksere Voldsom kraft, der fremkalder fibersprængninger Specielt erector spinae
Adductor tendinit Idræt, fodbold, skøjteløb, håndbold ishockey, skiløb, vægtløftning, hækkeløb, højdespring Overbelastning af muskelgruppen M. adductor magnus, m. adductor longus et brevis, m. gracilis, m. pectineus
Inflammation i m. rectus femoris Fodbold, løb, styrketræning Overbelastning af muskelgruppen M. rectus femoris
Smerter i sacroiliacaleddet Skiløb Dysfunktion i leddet pga. vridninger i kroppen Saceoiliacaleddet
Løberknæ Løbere Forkortning i m. gluteus maximus og m. tensor fascia lata M. gluteus maximus, m. tensor fascia lata
Achillis tendinit Løbere Forkortning af m. gastrocnemius og m. soleus M. gastrocnemius, m. soleus

Klinisk forskning

Litteraturen på området er yderst mangelfuldt, men der er da et par enkelte interessante arbejder.

I et arbejde af Lin et al. 2009 blev 30 top basketball spillere allokeret til enten a) akupunktur i PC-6 og ST-36, b) akupunktur i punkter beliggende i punkter 1 cm fra ovennævnte punkter eller c) ingen behandling.

Efterfølgende gik deltagerne i gang på et løbebånd.

Inden forsøget målte man hjertefrekvensen, oxygenoptagelsen og indholdet af mælkesyre i blodet.

Efter forsøgets afslutning målte man ved tiden 5, 30 og 60 minutter igen de samme variable.

I akupunkturgruppen fandt man en signifikant lavere hjertefrekvens og oxygenoptagelse samt mælkesyreindhold.

Hvad angår mælkesyreindholdet fandtes det fortsat lavere end de to andre grupper 60 minutter efter undersøgelsens ophør.

Man kan undre sig over, at der ikke var en effekt i gruppen, der fik akupunktur i ikke-akupunkturpunkter.

I øvrigt kan man så vurdere det etiske i at give akupunktur i forbindelse med idræt, når alt kommer til alt, er det vist det, man vil kalde doping.

At komplementær medicin hyppigt bliver anvendt blandt sportsudøvere fremgår af en undersøgelse af Nichols et al. 2006.

Således viste en undersøgelse af 309 sportsudøvende studenter, at 56% af studenterne havde fået en eller anden form komplementær medicin, herunder havde 12% fået akupunktur.

I en anden undersøgelse af Yang et al. 2006 blev 150 top atleter allokeret til enten elektroakupunktur eller ingen behandling.

Testen var 30 meters løb, og deltagerne blev vurderet ved hjælp af diverse relevante validerede skalaer.

I gruppen, der havde fået elektroakupunktur, fandtes en signifikant øgning af atleternes ydeevne.

Igen et eksempel på, at akupunktur bevist bliver anvendt som doping.

I en kasuistik af Rosted 2005 beskrives effekten af akupunktur på yips.

I en oversigtsartikel af Pelham et al. 2001 diskuterer man anvendelsen af akupunktur i forbindelse med sportspræstationer.

Forfatterne diskuterer det etiske i anvendelse af akupunktur, pga af den potentielle doping effekt.

I en tidlig oversigtsartikel af Allen 1983 understreges den potentielle “negative” effekt af akupunktur, idet endorfinerne hos nogle kan fremkalde eufori.

Referencer

Allen M. Activity-generated endorphins: a review of their role in sports science. Can J Appl Sport Sci. 1983 Sep;8(3):115-33. Review.
Lin ZP, Lan LW, He TY, Lin SP, Lin JG, Jang TR, Ho TJ. Effects of acupuncture stimulation on recovery ability of male elite basketball athletes. Am J Chin Med. 2009;37(3):471-81. Nichols AW, Harrigan R. Complementary and alternative medicine usage by intercollegiate athletes. Clin J Sport Med. 2006 May;16(3):232-7.
Pelham TW, Holt LE, Stalker R. Acupuncture in human performance. J Strength Cond Res. 2001 May;15(2):266-71. Review.
Rosted P. Acupuncture for treatment of the yips?–a case report. Acupunct Med. 2005 Dec;23(4):188-9.
Yang HY, Liu TY, Kuai L, Gao M. [Electrical acupoint stimulation increases athletes' rapid strength] Zhongguo Zhen Jiu. 2006 May;26(5):313-5. Chinese.

 

Der er lukket for kommentarer.