Akupunktur og søvnbesvær

Akupunktur og søvnbesvær

Palle Rosted

Søvnbesvær er et problem for mange patienter, hvor vi ud over sovepiller og almindelig vejledning ikke har meget at byde på i konventionel behandling. Det er kun et fåtal af læger og patienter, der forbinder akupunktur hermed, men teknikken har bestemt sin anvendelighed.

Videnskabeligt er det begrænset, hvad der foreligger af litteratur, men der findes et par enkelt interessante undersøgelser.

Således fandt man i en kontrolleret undersøgelse af 30 gravide en signifikant effekt efter akupunktur sammenlignet med konventionel behandling (da Silva et.al. 2005).

I en ny undersøgelse blev 40 koreanske patienter behandlet med øreakupunktur, og forfatterne fandt en significant højere søvn-score i behandlingsgruppen (Sok et al. 2005).

I en metaanalyse af 6 arbejder med i alt 585 patienter fandt man at samtlige arbejder var behæftet med alvorlige metodefejl. Imidlertid konkluderede forfatterne, at akupunktur formentlig havde en effekt ved insomnia (Li et al. 2005).

I en randomiseret undersøgelse af  (Lin 2005) blev 91 patienterne allokeret til enten akupunktur af PC-7 eller rutine akupunktur. Hvad dette indebærer, er uklart. Der fandtes en ”helbredelse” hos 81,25% hos de patienter der blev behandlet med PC-7, mens der kun blev konstateret en ”helbredelse hos 34,88% i gruppen der fik rutine akupunktur.

Et lignende resultat findes i en RCT med 78 patienter med insomnia. Patienterne i behandlingsgruppen blev behandlet med punkterne KI-6 og BL-62. I kontrolgruppen blev de behandlet efter traditionelle TCM principper. Der fandtes en helbredelse rate på 62,5% i behandlingsgruppen mod 31,6% i kontrolgruppen (Wang 2005).

I en ukontrolleret undersøgelse af (Zhang et al. 2005) fandtes en signifikant effekt på søvnmønstret efter akupunktur af EX-HN 1.

I en ukontrolleret undersøgelse af (Spencer et al. 2004) fandtes en signifikant reduktion i tiden fra patienterne gik i seng til de faldt i søvn, en signifikant øgning af sovetiden og i søvnkvaliteten. Beklageligvis angiver forfatterne intet om, hvilke punkter der blev anvendt.

I en anden kontrolleret undersøgelse blandt 30 stroke patienter, fandt man en statistisk bedre effekt i behandlingsgruppen (Kim et al. 2004).

I en oversigtsartikel gennemgås 11 arbejder, og selv om der kan rejses flere kritikpunkter ved de refererede arbejder, konkluderer forfatterne, at akupunktur kan være effektiv ved behandling af insomnia (Sok et al. 2003).

I en ukontrolleret undersøgelse af 21 HIV-patienter fandtes en signifikant forbedring i varigheden af søvnen og i kvaliteten (Phillips et al. 2001).

I en interessant kontrolleret undersøgelse af 40 patienter, hvor man bl.a. anvendte et søvnlaboratorium til at vurdere effekten af akupunktur og sham akupunktur, fandt man en signifikant effekt efter akupunktur (Montakab 1999).

Anvendelse af en modificeret øreakupunktur ved søvnbesvær bliver beskrevet af (Lee 1977). I stedet for at indsætte nåle, blev der injiceret små mængder lidocain i punkter som fx shen-men, endocrinum og sympaticus. Forfatterne fandt i denne ukontrollerede undersøgelse en “op til fordobling” af sovetiden hos 15 ud af 16 patienter.

Virkningsmekanismen

Virkningsmekanismen er uklar, men det formodes at specielt serotonin er medvirkende i denne proces (Lin 1995). Imidlertid antydes det ligeledes, at dopamin kan medvirke. Omkring evt. medvirken af endorfin synes der at herske uklarhed. Disse hypoteser understøttes af den almindelige opfattelse: at patienter, der lider af søvnløshed, også ofte har et element af stress.

Konklusion

Umiddelbart betragtet synes der at være godt belæg for effekten af akupunktur ved insomnia. Imidlertid er 5 af de refererede arbejder affattet på enten kinesisk eller koreansk, og herværende arbejde er udelukkende et koncentrat af det abstrakt, der findes på Medline. Generelt er de refererede arbejder små og ofte behæftet med alvorlige metodefejl. Imidlertid konkluderer to oversigtsartikler, at der synes at være holdepunkter for en effekt af akupunktur ved behandling af insomnia, men et definitivt bevis foreligger endnu ikke.

At akupunktur kan være effektiv ved insomnia, bekræftes af dagligt klinisk arbejde, hvor mange patienter rapportere om en forbedring af søvnmønstret efter en serie af akupunkturbehandlinger, og teknikken er bestemt værd at forsøge.

Hvordan angriber man problemet i praksis?

Det er ikke muligt fra den foreliggende litteratur at angive en entydig opskrift, og efterfølgende er forfatterens personlige erfaring. Imidlertid er det en erfaring at nedenstående punktkombination er effektiv i omkring 75%.

Patienten gives en alment afslappende behandling i punkterne GV-20, EX-6, LI-4 og LR-3. Efter en initial stimulation retineres nålene i 5 minutter, hvorefter de fjernes uden yderligere stimulation. Behandlingen gives ugentlig til 3 behandlinger. Hvis der er indtrådt en effekt fortsættes behandlingen hver 2., hver 3. uge etc., idet man titrerer sig frem til patientens behov. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at behandle hver 2. eller 3. måned.

Referencer:

 1. Kim YS, Lee SH, Jung WS, Park SU, Moon SK, Ko CN, Cho KH, Bae HS. Intradermal acupuncture on shen-men and nei-kuan acupoints in patients with insomnia after stroke. Am J Chin Med 2004; 32: 771-8.
 2. Lee TN. Lidocaine injection of auricular points in the treatment of insomnia. Am J Chin Med 1977; 5: 71-7.
 3. Li N, Wu B, Wang CW, Kang J, Li HG. A systemic evaluation of randomised trials for acupuncture and moxibustion treatment of insomnia. Zhongguo Zhen Jiu 2005; 25: 7-10 (Kinesisk).
 4. Lin TY. Observation on therapeutic effect of acupuncture at points Daling (PC-7) and Shimian in 48 cases of refractory insomnia. Zhonggou Zhen Jiu 2005; 25: 331-2 (Kinesisk).
 5. Lin Y. Acupuncture treatment for insomnia and acupuncture analgesia. Psychiatry Clin Neurosci 1995; 49: 119-20.
 6. Montakab H. Acupuncture and insomnia. Forsch Komplementarmed 1999; 6: 29-31 (Tysk).
 7. Phillips KD, Skelton WD. Effects of individualized acupuncture on sleep quality in HIV disease. J Assoc Nurses AIDS care 2001; 12: 27-39.
 8. Sok SR, Erlen JA, Kim KB. Effects of acupuncture therapy on insomnia. J Adv Nurs 2003; 44: 375-84.
 9. da Silva JB, Nakamura MU, Cordeiro JA, Kulay LJ. Acupuncture for insomnia in pregnancy – a quasi-randomised, controlled study. Acupunt Med 2005; 23: 47-51.
 10. Sok SR, Kim KB. Effects of auricular acupuncture on insomnia in korean elderly. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2005; 35: 1014-24 (Koreansk).
 11. Spencer DW, Kayumov L, Chen A, Lowe A. Jain U, Katzman MA, Shen J, Perelman B, Sharpiro CM. Acupuncture increases nocturnal melatonin secretion and reduces insomnia and anxiety: a preliminary report. J Neuropsychiat and Clin Neurosci 2004; 16: 19-28.
 12. Wang SG. Clinical observation on acupuncture at Zhaohai (KI-6) and Shenmai (BL-62) for treatment of insomnia. Zhongguo Zhen Jiu 2005; 25: 771-2 (Kinesisk).
 13. Zhang CH, Liu JM. Effect of acupuncture at Sishenchong (EX-HN 1) on sleeping in patient of insomnia. Zhongguo Zhen Jiu 2005; 25: 847-9 (Kinesisk).

 

Der er lukket for kommentarer.