Konsultationssygeplejersken og akupunktur.

Konsultationssygeplejersken og akupunktur.

 

Palle Rosted

I forbindelse med ændring af overenskomsten for praktiserende læger for et par år siden, blev der givet mulighed for at konsultationssygeplejersken i større omfang kunne udføre forskellige behandlinger på egen hånd under lægens supervision og ansvar.

Ordning blev fra mange sider hilst med glæde og akupunktur blev en af de behandlinger der blev overtaget af konsultationssygeplejerskerne hos nogle læger.

Der er til dato afholdt tre introduktionskurser i kursusvirksomheden Klinikpersonale.dk´s regi med i alt ca. 85 deltagere. I forbindelse med de to først afholdte kurser blev der efterfølgende udsendt et spørgeskema ved direkte mail til samtlige 60 deltagere med det formål at belyse hvordan akupunkturen blev implementeret i praksis samt for hvilke lidelser akupunktur blev anvendt.

Beklageligvis blev der på trods af flere remindere kun returneret 15 spørgeskemaer, og med en svarprocent på 25% er det meget begrænset, hvad man kan konkludere. Således er det ikke muligt at udsige noget som helst om 75% af deltagerne. Derfor er efterfølgende blot en kort opgørelse af, hvorledes det gik de 25%, der returnerede spørgeskemaet.

Der deltog i de to kurser 14 kvinder og 1 mand. Ti af deltagerne var sygeplejersker, en fysioterapeut, en laborant, en jordemoder og en stud. med. Gennemsnitsalderen var 46 år (23-60). Tre af deltagerne havde tidligere fået undervisning i akupunktur, de resterende havde ingen erfaring.

Det interessante spørgsmål var naturligvis, om deltagelsen i dette endags kursus fik konsekvenser i deltagerens daglige rutine.

11 af deltagerne angav, at akupunktur var blevet implementeret i deres praksis og de gav akupunktur flere gange om ugen. I de fleste tilfælde havde sygeplejersken en fast procedure for den enkelte lidelse, men havde samtidig en vis frihed ved valg af suppleringspunkter. I fire tilfælde havde sygeplejersken udelukkende en fast protokol at holde sig til, mens sygeplejersken i tre tilfælde selv tilrettelage sin behandling.

Som forventet var indikationsområdet for akupunktur begrænset og nedenfor er antallet af konsultationssygeplejersker der behandlede de forskellige lidelser angivet.

Lidelse behandlet af konsultationssygeplejerske Antal konsultationssygeplejersker der behandlede nedennævnte lidelser
Nakkesmerter 7
Skuldersmerter 7
Albuesmerter 8
Lændesmerter 7
Knæsmerter 4
Hovedpine og migræne 10
Sinuitis og rhinitis 4
Kvalme 4
Fertilitetsproblemer 1
Tobaksafvænning 1

 

Naturligvis kan man ikke på baggrund af så lille materiale udsige noget sikkert om effekten af den givne behandling, men ud fra en forsigtig tolkning af resultaterne, baseret på deltagernes egen vurdering, ser behandlingen ud til at have effekt i mellem 50% og 90%, afhængig af hvilken lidelse det drejer sig om.

Konklusion

På baggrund af ovenstående data med de angivne forbehold, ser det ud til, at konsultationssygeplejersken, efter et endags kursus, er i stand til af behandle simple lidelser med akupunktur med et rimeligt resultat.

 

2 Kommentarer til Konsultationssygeplejersken og akupunktur.

 1. Charlotte Urhonen skriver:

  Hej, Jeg er konsultationssygeplejerske i en nystartet praksis, hvor vi gerne vil starte akupunktur op. Lægen har i nogle år selv lavet akupunktur, mens jeg ingen erfaring har. Vil der blive udbudt flere kurser, og hvor bliver det offentliggjort?
  Venlig hilsen Charlotte Urhonen

 2. Palle Rosted skriver:

  Hej Charlotte,

  Det lyder da som en god ide. Hvis du går ind på http://www.DSEA.dk og klikker på Kursuskataloget, får du svar på dit spørgsmål. Som du fremlægger det er kurset Bevægeapparatet I, det du skal tage. Desværre er det første kursus først 16-16 september 2012. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu.

  Mange hilsner

  Palle