Segmental akupunktur

Segmental akupunktur

Palle Rosted

 

Segmental akupunktur bygger på sammenhængen mellem viscerotomer, dermatomer, myotomer og sclerotomer, og er af største betydning for planlægning af en behandling, især når det drejer sig om bestemmelse af fjernpunkter.

Et segment er den del af huden, musklen, knoglen eller et indre organ, som innerveres fra det samme spinale segment.

En patologisk proces i et indre organ aktiverer segmentet via afferente nervefibre.

De strukturer, dermatomer, myotomer og sclerotomer, som innerveres af det samme segment, kan også blive aktiveret via efferente nervefibre.

Dette kan medføre trofiske forandringer som f.eks. vasodilatation eller vasokonstriktion.

Denne efferente stimulation kan være exciterende og fremkalde smerter, eller inhiberende og fremkalde pareser.

Omvendt kan irritationstilstande i huden via samme mekanisme stimulere viscerale strukturer, f.eks. kan triggerpunkter i abdominal muskulaturen fremkalde dysmenoré.

Ovenstående beskriver den såkaldt viscero-kutane refleks, som kan fungere begge veje.

En refleksbue beskriver interaktionen mellem afferente og efferente nervefibre.

Disse refleksbuer kan være lokale, spinale, supraspinale eller corticale.

Beklageligvis er flere af refleksbuerne ikke monosegmentale, men polysegmentale, og dette kan vanskeliggøre forståelsen af dem.

I den kinesiske akupunkturlitteratur beskrives nogle Back-shu og Front-mu punkter, som er meget effektive ved behandling af astma, angina pectoris, irritabel colon etc.

F.eks. er Back-shu punktet for ventriklen BL-21, som innerveres af Th12, og Front-mu punktet for ventriklen CV-12, som innerveres af Th8.

Ventriklen bliver som bekendt innerveret fra Th5 til Th12, det vil sige at pengene passer.

Ved en nærmere analyse af samtlige Front-mu og Back-shu punkter, finder man, at samtlige punkter ligger inden for det pågældende organs innervationsområde.

 

Den praktiske anvendelse af segmental akupunktur.

Den praktiske anvendelse af den segmentale akupunktur adskiller ikke fra den almene kropsakupunktur.

Selve behandlingen foretages på samme måde med opnåelse af De-qui og retinering af nålene.

Indikationer for segmental akupunktur.

Teknikken bør altid anvendes, uanset om det drejer sig om lidelser i bevægeapparatet eller viscerale lidelser.

 

 

 Der er lukket for kommentarer.