Akupunktur og læger

Hvad bruger læger akupunktur til, og hvilke resultater opnår de?

Palle Rosted

Anvendelsen af akupunktur er  stigende inden for det danske sundhedsvæsen – specielt i almen praksis. Således anslås det, at mellem 1.500 og 2.000 læger anvender akupunktur i deres dagligdag.

Indikationsområdet spænder vidt fra simple lidelser som fx tennisalbue til mere komplicerede lidelser som fx ustabil blære.

Imidlertid har vi ikke noget sikkert kendskab til hvilke lidelser, der bliver behandlet i almen praksis. Problemet er tidligere forsøgt undersøgt af Rosted og Kragh Jørgensen i en spørgeskemaundersøgelse, men pga. ringe deltagelse er det begrænset, hvad man kan konkludere heraf.

Ligeledes forsøgte man ved samme lejlighed, at belyse hvilke resultater der blev opnået.

For bedre at belyse spørgsmålet, blev alle deltagere på et avanceret akupunkturkursus i Sheffield bedt om at udfylde et simpelt spørgeskema til belysning af disse to spørgsmål. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at det specielt var lidelser i bevægeapparatet samt hovedpine og migræne, der blev behandlet. Samtidig viste tabellen, at lægerne stort set var tilfredse med de opnåede resultater.

Herud over var der enkelte læger, der anvendte akupunktur ved gynækologiske lidelser, maveproblemer, astma etc., men i disse tilfælde var resultatet mere varieret.

Hvis vi ser på evidensen af de forskellige lidelser, er specielt lidelser i bevægeapparatet og hovedpine velunderbygget, og det er også især disse lidelser, der bliver behandlet i almen praksis.

Om dette skal tages til indtægt for praktiserende lægers konservatisme er uvist, men det er under alle omstændigheder et godt princip at koncentrere sig om de lidelser, man både har erfaring og evidens for giver et godt resultat.

Imidlertid skal man ikke vare bange for til tider at kaste sig ud i nye opgaver, til tider bliver man behageligt overrasket.

Succes rate60%-100% Succes rate30%-60% Succes rateUnder 30%

Lidelse i bevægeapparatet

Ansigtssmerter 1 1
Nakkesmerter 8 3
Skuldersmerter 9 6
Albuesmerter 6
Håndledssmerter 3
Lændesmerter 10 2
Hoftesmerter 1 1
Knæsmerter 3 4
Fodledssmerter 1
Hælspore/hælsmerter 3
Restless legs syndrom 1 1

Neurologiske lidelser

Hovedpine 9 1
Migræne 7 3
Neuralgier 2 2
Trigeminus neuralgi 1
Carpal tunnel syndrom 1 1
Neuropatier 1 1

Gynækologiske lidelser

Klimakterium 1 2 1
Blødningsforstyrrelser 1
Fertilitetsbehandling 1
Dysmenore 1
Bækken løsning 1
Vee smerter 1

Urologiske lidelser

Urge inkontinens 1

Gastrointestinale lidelser

Colitis/Mb Chron 1 1
Colon irritabili

Cardio-pulmonale lidelser

Astma 1

Hals næse øre lidelser

Sinuitis/Rhinitis 5 2
Høfeber
Vertigo
Tinnitus

Afvænningsbehandling

Rygestop 2 5 2
Afmagring 1

Psykiske lidelser

Stress, angst og fobier 2
Depressioner

Hudsygdomme

Psoriasis 1 1
Ulcus cruris 1

Andet

Kvalmebehandling 2 2

 

 

Der er lukket for kommentarer.