Akupunktur og Hoftesmerter

Hoftesmerter

Palle Rosted

 

Klinisk forskning

Ved en Medline søgning september 2009 fandt man totalt 11 arbejder, der belyste anvendelsen af akupunktur ved smerter i hofteregionen. Søgningen var limiteret som tidligere angivet.

Resultat af søgningen

RCT eller kliniske undersøgelser 6
Metaanalyser eller oversigtsartikler 2
Andet 3
Total 11

Inkluderet:

Resultat

RCT eller kliniske undersøgelser

Positiv 6
Effekt usikker 0
Negativ 0

Metaanalyser eller oversigtsartikler

Positiv 2
Effekt usikker 0
Negativ 0

I en oversigtsartikel af Moe et al. 2007 fandt man en moderat evidens for en manglende effekt ved akupunktur ved hoftesmerter.

I en cost benefit undersøgelse af 489 patienter lidende af enten knæ- eller hofteartrose fandt man en signifikant bedring i patienternes Quality of life (QoL) efter akupunktur sammenlignet med patienter, der udelukkende fik konventionel behandling.

Umiddelbart fandt man en større udgift i forbindelse med akupunktur end ved konventionel behandling pga. af den ekstra udgift til selve akupunkturbehandlingen.

Imidlertid fandt man total set, at behandling med akupunktur på langt sigt var en god økonomisk investering.

I øvrigt fandt man at den opnåede gevinst var størst hos kvinder.

I en stor kontrolleret undersøgelse, af Witt et al. 2006, blev 3.633 patienter med osteoatrose i enten knæ eller hofter allokeret til enten a) akupunktur og rutinebehandling (n=357) eller b) udelukkende rutinebehandling.

De resterende 2.921 patienter blev ikke allokeret til nogen gruppe, men fik alle akupunktur og rutinebehandling.

I akupunkturgruppen fandtes en signifikant forbedring i smerteintensiteten og livskvaliteten QoL.

Den opnåede effekt kunne genfindes ved en opfølgning seks måneder senere.

I en metaanlyse baceret på 18 arbejder af Kwon et al. 2006 fandt man en signifikant effekt af akupunktur vedrørende smerteintensiteten i forhold til placeboakupunktur.

I en obervations undersøgelse af 736 patienter lidende at osteoartritis i enten knæ eller hofte, Linde et al. 2006, fand man en klinisk relevant forbedring efter 8-11 akupunkturbehandlinger.

De opnåede resultater var stadig til stede efter seks måneder.

I en RCT af patienter med artrose i hoften af Stener-Victorin et al 2004 blev patienterne allokeret til enten a) elektroakupunktur samt vejledning, b) hydrotherapi og vejledning eller c) udelukkende vejledning.

I begge behandlingsgrupper fandtes en signifikant effekt efter behandlingens ophør og ved 3 opfølgning.

Ved 6 måneders opfølgning fandtes kun effekt i elektroakupunktur gruppen for smerter relateret til smerter ved bevægelse og natlige smerter.

Der blev ikke noteret nogen effekt i gruppen, der udelukkende fik vejledning.

I en lille undersøgelse af Haslam 2001 blev 28 patienter med hofteledsartrose allokeret til enten akupunktur samt vejledning og øvelser eller udelukkende vejledning og øvelser.

Der fandtes en signifikant forbedring i akupunkturgruppen.

I en på flere måder interessant arbejde af Fink et al. 2001,blev 67 patienter lidende af artrose i hoften allokeret til akupunktur i relevante punkter eller i ikke relevante punkter.

For begge gruppers vedkommende blev nålene indsat i segmenterne L2 til L5.

Desuden fandt der ingen stimulation sted i kontrolgruppen.

Der fandtes en signifikant bedring i begge grupper i forhold til udgangsværdien, men der fandtes, forståeligt nok, ingen forskel mellem de to grupper.

Imidlertid rejser forfatterne nogle interessante spørgsmål.

For det første kan man overveje betydningen af om en nål bliver indsat i et officielt punkt eller et vilkårligt punkt, så længe punkterne er valgt inden for relevante segmenter.

For det andet understreger undersøgelsen også, at en invasiv placeboprocedure er uanvendelig.

Referencer

Fink MG, Kunsebeck H, Wipperman B, Gehrke A. Non-specific effects of traditional Chinese acupuncture in osteoarthritis of the hip. Complement Ther Med. 2001 Jun;9(2):82-9.

Haslam R. A comparison of acupuncture with advice and exercises on the symptomatic treatment of osteoarthritis of the hip–a randomised controlled trial. Acupunct Med. 2001 Jun;19(1):19-26.

Hunskår S. Almenmedicin. Aa Notam Gyldendal, Oslo, 1997, 2 oplag: 232-310.

Kwon YD, Pittler MH, Ernst E. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2006 Nov;45(11):1331-7. Review.

Linde K, Weidenhammer W, Streng A, Hoppe A, Melchart D. Acupuncture for osteoarthritic pain: an observational study in routine care. Rheumatology (Oxford). 2006 Feb;45(2):222-7.

Moe RH, Haavardsholm EA, Christie A, Jamtvedt G, Dahm KT, Hagen KB. Effectiveness of nonpharmacological and nonsurgical interventions for hip osteoarthritis: an umbrella review of high-quality systematic reviews. Phys Ther. 2007 Dec;87(12):1716-27. Epub 2007 Sep 25. Review.

Reinhold T, Witt CM, Jena S, Brinkhaus B, Willich SN. Quality of life and cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with osteoarthritis pain. Eur J Health Econ. 2008 Aug;9(3):209-19.

Stener-Victorin E, Kruse-Smidje C, Jung K. Comparison between electro-acupuncture and hydrotherapy, both in combination with patient education and patient education alone, on the symptomatic treatment of osteoarthritis of the hip. Clin J Pain. 2004 May-Jun;20(3):179-85.

Travell JG, Simons DG. Myofascial pain and dysfunction II. The trigger point manual. Williams & Wilkins, Baltimore;1992.

Travell JG, Simons DG. Myofascial pain and dysfunction I.The trigger point manual. Williams & Wilkins, Baltimore; 1983.

Witt CM, Jena S, Brinkhaus B, Liecker B, Wegscheider K, Willich SN. Acupuncture in patients with osteoarthritis of the knee or hip: a randomized, controlled trial with an additional nonrandomized arm. Arthritis Rheum. 2006 Nov;54(11):3485-93.

 

Der er lukket for kommentarer.