Akupunktur og klimakteriet

Akupunktur og klimakteriet

Palle Rosted

Indledning

Klimakterielle problemer er et stort problem for mange kvinder.

Således er det anslået at to trediedele af alle kvinder lider af hedeture, heraf er omkring en trediedel generet i op til 5 år.

Af disse kvinder finder 10-20% det meget generende (1).

Hormonbehandling har indtil for nyligt været den foretrukkende behandling og har vist sig effektiv i 80% af tilfældene (2).

Imidlertid har nyere forskning fundet, at kvinder i hormonbehandling har en øget risiko for brystkræft og tromboemboliske lidelser (3,4).

Som en logisk konsekvens er forbruget af hormonbehandling i forbindelse med klimakteriet faldet dramatisk, således er det faldet med 45% i Norge siden 2001 (5).

Det er derfor ikke underligt, at mange kvinder har forsøgt at løse problemt på anden måde, herunder anvendelse af akupunktur, og formålet med denne artikel er at belyse den videnskabelige evidens for anvendelse af akupunktur forbindelsen med klimakteriet.

Metode:

Der blev foretaget en Medline søgning fra starten af Medline i tredserne til oktober 2007 med anvendelse af søgeordene: Acupuncture and menopause.

For at limitere søgningen, blev det valgt kun at inkludere; kliniske undersøgelser, metaanalyser og randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT) forfattet på engelsk, tysk, dansk, norsk og svensk.

Der blev ialt identificeret 31 arbejder, heraf var 15 arbejder relevante for denne artikel.

Resultat:

I en undersøgelse af Zaborowska et al. 2007 blev effekten af transdermal østrogen, oral østrogen, akupunktur og afslapning sammenlignet på antallet af hedeture i en 24 timers periode, samt på øvrige klimakteriellle symptomer hos 102 patienter (6).

Som kontrol anvendtes placebo, transdermal placebo patches.

Antallet af hedeturer i 24 timer bedømt efter 4 og 12 uger blev reduceret signifikant i alle grupper undtagen placebogruppen.

Ved 4 og 12 ugers opfølgning fandtes, for akupunkturens vedkommende, en reduktion på henholdsvis p<0.05 og p<0.01.

I en lille undersøgelse af Nedstrand et al. 2006 blev 30 patienter med hedeture randomiseret til enten akupunktur eller afslapningsbehandling (7).

Patienterne blev vurderet 12 uger og 6 måneder efter behandlingens ophør.

Efter 6 måneder fandtes en reduktion i antallet af hedeture på mere end 50%.

I en interessant undersøgelse af Nir et al. 2007 blev 29 patienter randomiseret til enten akupunktur eller en ikke invasiv placeboakupunktur (8).

Hos patienterne i behandlingsgruppen fandtes en signifikant (p<0.001) reduktion i sværhedesgraden af hedeturerne, men ikke i frekvensen.

I en kontrolleret undersøgelse af 103 patienter med hedeture af Vincent et al. 2007, blev der ikke registreret nogen forskel i effekten af de to grupper (9).

Imidlertid var der en klar reduktion i antallet af hedeture i begge grupper.

Dette kan som sædvanligt utvunget forklares i den anvendte placebo teknik, hvor nålene blev indsat i ikke-akupunkturpunkter i nærheden af rigtige akupunkturpunkter.

I en anden undersøgelse af Huang et al. 2006 fandt man en signifikant reduktion af sværhedsgraden af hedeturerne, men ikke i frekvensen heraf (10).

Effekten af elektroakupunktur og afslapningsbehandling blev undersøgt hos 31 cancerpatienter, der havde udviklet hedeture i forbindelse med Tamoxifen behandling (11).

Der fandtes en signifikant reduktion i antallet af hedeture.

I en undersøgelse af Wyon et al. 2004 blev effekten af elektroakupunktur, oral østrogen og superficiel needling sammenlignet (12).

45 patienter blev randomiseret til en af ovennævnte grupper og blev vurderet efter 12 uger og 6 måneder.

Der fandtes en signifikant reduktion i antallet af hedeture i alle tre grupper.

Til en forandring har forfatterne selv indset det håbløse i at anvende superficiel needling nogle få cm. fra de klassiske akupunkturpunkter som placebo.

Der er flere undersøgelser, der har understreget, at det specielt er sværheden af de enkelte tilfælde, der bliver ændret efter akupunktur, og denne opfattelse støttes også af Cohen et al. 2003 (13).

Effekten af elektroakupunktur og superficiel needling bliver sammenlignet hos 30 kvinder med psykologisk ubehag i forbindelse med klimakteriet, Sandberg et al. 2002.

Der fandtes ingen forskel mellem de to behandlingsgrupper, men begge grupper kunne fremvise en reduktion af hedeturerne i forhold til startværdien (14).

I et pilot study af Porzio et al. 2002 blev akupunktur anvendt 15 patienter med hedeture efter tamoxifen behandling (15).

Forfatterne fandt en forbedring på angst og depression samt på de vasomotoriske ændringer.

Konklusion:

Der foreligger flere veldesignede undersøgelser, der stort set samstemmende dokumenterer, at det bestemt er værd at anvende akupunktur ved hedeture, både i forbindelse med alene klimakterielle problemer, men bestemt også værd at forsøge ved hedeture i forbindelse med tamoxifenbehandling.

Imidlertd synes det hovedsageligt at være sværhedsgraden af hedeture, man er i stand til at påvirke med akupunktur.

Hvad angår frekvensen heraf, er meningerne delte, men flere arbejder understreger, at der ikke kunne påvises nogen ændring frekvensen.

Referencer:

 1. Stearns V, Ullmer L, Lopez JF, Smith Y, Isaacs C, Hayes D. Hot flushes. Lancet 2002; 360: 1851-61.
 2. Maclennen AH, Broadbent JL, Lester S, Moore V. Oral oestrogen and combined oestrogen/progesteron therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Darabase Syst Rev 2004: CD002978.
 3. Collaborative Group on Hormonal Factors in breast cancer. Breast cancer and hormone replacement therapy: collaborative reanalysis data from 51 epidemiological studies of 52,705 women with breast cancer and 108,411 women without breast cancer. Lancet 1997; 1047-59.
 4. Grady D, Herrington D, Bittner V, Blumenthal R, Davidson M, Wittinghoff E, Wenger N. Cardiovascular disease outcome during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin replacement study follow-up (HERS II). JAMA 2002; 288: 49-57.
 5. Drug Consumption in Norway 2001 – 2005, 2006, http://www.legemiddelforbruk.no
 6. Zaborowska E, Brynhildsen J, Damberg S, Frederiksson M, Lindh-Astrand L, Nedstrad E, Wyon Y, Hammar M. Effects of acupuncture, applied relaxation, estrogens and placebo on hot flushes in postmenopausal women: an analysis of two prospective, parallel, randomised studies. Climacteric 2007; 10(1): 38-45.
 7. Nedstrand E, Wyon Y, Hammar M, Wijma K. Psychological well-being improves in women with breast cancer after treatment with applied relaxation or elektro-acupuncture for vasomotor stmptom. J psychosom Obstet Gynaecol 2006; 27(4): 193-9.
 8. Nir Y, Huang MI, Schnyer R, Chen B, Manber R. Acupuncture for postmenopausal hot flushes. Maturitas 2007; 56(4): 383-95.
 9. Vincent A, Barton DL, Mandrekar JN, Cha SS, Zais T, Wahner-Roedler DL, Keppler MA, Kreitzer MJ, Loprinzi C. Acupuncture for hot flushes: a randomised sham-controlled clinical study. Menopause 2007; 14(1): 45-52.
 10. Huang MI, Nir Y, Chen B, Schnyer R, Manber R. A randomised controlled pilot study of acupuncture for post menopausal hot flushes: effect on nocturnal hot flushes and sleep quality. Fertil Steril 2006; 86(3): 700-10.
 11. Nedstrand E, Wijma K, Wyon Y, Hammar M. Vasomotor symptoms decrease in women with breast cancer randomised to treatment with applied relaxation or electro-acupuncture: a preliminary study. Climacteric 2005; 8(3): 243-50.
 12. Wyon Y, Wijma K, Nedstrand E, Hammar M. A comparison of acipuncture and oral estradiol treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women. Climacteric 2004; 7(2): 153-64.
 13. Cohen SM, Rousseau ME, Carey BL. Can acupuncture ease the symptoms of menopause? Hollist Nurs Pract 2003; 17(6): 295-9.
 14. Sandberg N, Wijma K, Wyon Y, Nedstrand E, Hammar M. Effects of electro-acupuncture on psychological distress in postmenopausal women. Complement Ther Med 2002; 10(3): 161-9.
 15. Porzio G, Trapasso Y, Martelli S, Sallusti E, Piccone C, Mattei A, Di Stanislao C, Ficorella C, Marchetti P. Acupuncture in the treatment of menopause-related symptoms in women taking tamoxifen. 2002; 88(2): 128-30.

 

Der er lukket for kommentarer.