Lidelser i tyktarmen og akupunktur

Lidelser i tyktarmen og akupunktur – har vi erfaring/evidens for en effekt?

Palle Rosted

I teorien er der flere lidelser i den nedre del af mave-tarm kanalen, hvor akupunktur måske har noget at tilbyde som symptomatisk behandling. Umiddelbart drejer det sig om colon irritabile, colittis ulcerosa og Mb. Crohn. Hertil kommer diare og obstirpation, der vil blive behandlet i næste mummer af akupunkturnyt.

Der foreligger mange anekdotiske rapporter om næsten mirakuløse kure med akupunktur. For f.eks. irritabel colon har mange erfaring for en i det mindste symptomatisk bedring af tilstanden efter akupunktur.

Således angiver Takahasi (2006), at akupunktur har en mulig effekt på mave-tarm kanalen i form af nedsættele af syresekretionen, motiliteten i tarmen og viscerale smerter. Forfatteren angiver yderligere, at akupunktur af punktet ST-36 påvirker tarm motiliteten, gastroosophegale reflux samt peristaltikken. Ligeledes synes akupunktur af ST-36 også at kunne påvirke både diaré og forstoppelse.

Imidlertid er den foreliggende litteratur yderst sparsom. Hvad angår randomiserede kontrollerede undersøgelser, er der næsten ingen.

Dette er forståeligt pga. af lidelserne polymorfe genese og symptomatologi. For eksempel kan årsagen til diaré variere fra eksamensangst til en colon cancer.

Funktionelle lidelser i mave-tarm kanalen bliver ofte angivet som at respondere godt på akupunktur. Imidlertid består begrebet funktionelle lidelser i mave-tarm kanalen af en broget skare af ikke særligt godt definerede lidelser.

Med disse forbehold skal det alligevel forsøges at analysere den foreliggende litteratur for efterfølgende at give en vurdering af evidensen for anvendelse af akupunktur for disse lidelser.

Der blev foretaget en Medline søgning fra start til 15-08-2006 med anvendelse af søgeordene; acupuncture and Irritable bowel syndrome, Chrons disease og colitis ulcerosa. Arbejderne blev efterfølgende gennemgået med henblik på relevans og resultat. I skemaet nedenfor er resultatet angivet.

Lidelse
Totale antal arbejder
Inkluderet
Ekskluderet
Resultat
Irritabel colon
12
4
8
Negativt
Mb Crohn
4
2
2
Positiv *
Colitis ulcerosa
0
0
0
Ukendt

* = Med forbehold, da konklusionen kun er baceret på en enkelt arbejde.

Irritabel colon:

I en kontrolleret undersøgelse af Schneider et al. (2006) konkluderes det, at der ikke er evidens for en effekt af akupunktur ved irritabel colon. Undersøgelsen blev gennemført som en enkeltblindet undersøgelse med anvendelse af rigtige placebonåle, hvor nålen forsvinder op i skaftet ved indstik. Som effekt variable blev anvendt relevante validerede skalaer, og blandt de valgte punkter, er der flere, der må opfattes som relevante. Undersøgelsens svageste punkt er, som forfatterne selv diskuterer, antallet af patienter (n=43), der kan have påvirket resultatet.

Dette fund understøttes af en oversigtsartikel Tillisch (2006) hvor man fandt effekt af akupunktur i to pilotundersøgelser, mens man i tre andre undersøgelser fandt en manglende effekt. Imidlertid er samtlige undersøgelser behæftet med svære metodefejl, og det er umuligt at fremkomme med en konklusion.

I en undersøgelse af Forbes et al. (2005) blev 60 patienter allokeret til enten aktiv akupunktur eller ”placebo” akupunktur. Som placebo procedure blev anvendt superficial needling i ikke akupunkturpunkter.

For en umiddelbar betragtning var der ingen forskel mellem de to grupper. Imidlertid fandtes der for begge grupper en signifikant reduktion (p<0.05) fra baseline til en 3 måneders opfølgning. Dette resultat er ikke uventet, da det for både aktiv- og ”placebogruppen” drejer sig om en invasiv behandling, der for placebo gruppen var lokaliseret i lænden. Imidlertid blev patienterne behandlet efter TCM principper og en præcis punktlokalisation er ikke angivet.

Beklageligvis er denne mistolkning af resultatet ikke ualmindelig i akupunkturforskning Rosted (2005), og konklusionen bør nok tages med et vist forbehold.

På baggrund af den foreliggende litteratur er det ikke muligt at fremkomme med en entydig konklusion hvad angår akupunkturs effekt ved irritabel colon. Imidlertid kan man ikke ignorere adskille klinikeres erfaring og må, selvom der ikke er evidens herfor, acceptere, at der tilsyneladende er patienter, der responderer på akupunktur.

Mb. Crohn:

Patienter lidende af Mb. Crohn anvender undertiden alternativ behandling som supplement eller erstatning for konventionel behandling. Således viste Ausfeld-Hafter et al. 2005, at 47% patienter lidende af en Mb. Crohn eller colitis ulcerosa anvendte alternativ behandling. Heraf anvendte 30% akupunktur. I en anden undersøgelse, Smart et al 1986, fandt man, at kun 4% anvendte alternativ behandling.

Der forligger kun et enkelt arbejde vedrørende effekten af akupunktur ved Mb. Crohn. Der blev inkluderet 51 patienter, der blev randomiseret til enten rigtig akupunktur eller superficiel needling. Patienterne i akupunkturgruppen blev behandlet efter TCM principper, hvorfor der ikke er givet en standard behandling.

Imidlertid er punktvalget i de fleste tilfælde relevante for behandling af lidelser i colon. Ved vurdering af effekten blev anvendt såvel subjektive som objektive variable.

Specielt interessant er det, at der anvendtes bl.a. α1-acid glycoprotein og C-reactive protein som markør af den inflammatoriske aktivitet.

Der fandtes en signifikant reduktion i CD activity index og α1-acid glycoprotein, samt en forbedring i “general well beeing” i akupunkturgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Det er naturligvis ikke muligt på baggrund af et enkelt arbejde at drage en videnskabelig konklusion. Imidlertid er det også ved denne lidelse, en klinisk erfaring, at nogle patienter bedres på akupunktur.

Colitis ulcerosa:

Der foreligger ingen arbejder, der belyser problemet, men også her er det en klinisk erfaring, at nogle patienter bedres på akupunktur.

Konklusion:

Der er ikke videnskabelig evidens for anvendelse af akupunktur ved de tre lidelser. Imidlertid er det mange klinikeres erfaring, at akupunktur kan have en symptomatisk virkning.

Referencer:

Irritabel colon

  • 1. Takahashi T. Acupuncture for functional gastrointestinal disorders. Gastroenterol 2006; 41: 408-17.
  • 2. Schneider A, Enck P, Stretberger K, Weiland C, Bagheri S, Witte S, Friederich HC, Herzog W, Zipfel S. Acupuncture treatment in irritable bowel syndrome. GUT 2006; 55: 649-54.
  • 3. Tillisch K. Complementary and alternative medicine for functional gastrointestinal disorders. GUT 2006; 55: 593-6.
  • 4. Forbes A, Jackson S, Walter C, Quraishi S, Jacyna M, Pitcher M. Acupuncture for irritable bowel syndrome: A blinded placebo controlled trial. World J Gastroenterol 2005; 11: 4040-4.
  • 5. Rosted P, Jørgensen VKR. Placebo mod migræne er lige så effektiv som akupunktur – overskriften er misvisende. Ugeskr Læger 2005; 167: 4385-6.

Morbus Crohn

  • 1. Ausfeld-Hafter B, Hoffmann S, Seibold F, Quattropani C, Heer P, Straumann A. Stellenwert der komplementärmedizin bei M-Crohn und Colitis-ulcerosa-patienten: Eine fragebogenerhebung. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2005; 12: 134-8.
  • 2. Smart HL, Mayberry JF, Atkinson M. Alternative medicine consultations and remedies in patients with the irritable bowel syndrome. Gut 1986; 27: 626-8.
  • 3. Joos S,Brinkhaus B, Maluche C, Maupai N, Kohnen R, Kraehmer N, Hahn EG, Schuppan. Acupuncture and moxibustion in the treatment of active Crohn’s disease: A randomised controlled study. Digestion 2004; 69: 131-9.

Colitis ulcerosa

Der foreligger ingen litteratur

 

Der er lukket for kommentarer.