Akupunktur og gynækologiske lidelser

Akupunktur og gynækologiske lidelser fortsat.

Palle Rosted

De vigtigste gynækologiske lidelser har været gennemgået i de sidste numre af akupunkturnyt, men der er faktisk andre gynækologiske lidelser, hvor akupunktur kan overvejes.

Imidlertid er det et fællestræk for disse lidelser, at litteraturen er yderst sparsom, men for fuldstændighedens skyld er det valgt at medtage dem alle.

Endometriose

Endometriose er for mange kvinder et stort problem.

Årsagen hertil er stort set ukendt, og det afspejler sig også resultaterne, der ofte er utilfredsstillende.

Der foreligger kun en enkelt undersøgelse, som belyser problemet, og den er ydermere skrevet på kinesisk og kun abstraktet er tilgængelig.

Imidlertid bliver punktkombinationen angivet, hvorfor den er medtaget.

Det drejer sig om et arbejde af Zun et al. 2006 hvor 90 patienter Blev allokeret til a) behandling med Shu-Mu punkt kombination; BL-18, BL-20, BL-23, LR-14, LR-13 og GB-25, b) behandling af klassiske punkter; CV3, CV-4, SP-6 og LI-4 eller c) medicinsk behandling med Danazol, der påvirker gonadotropin produktionen.

Der fandtes en signifikant påvirkning af patienternes syndromer i samtlige grupper, men bedst i gruppen, der fik Shu-Mu kombinationen.

Dette fund er interessant, da der faktisk er uklarhed omkring innervationen af uterus og ovarierne.

I nogle lærerbøger bliver den angivet fra Th10 til S4. I andre i en mere klassisk opdeling med sympaticus Li-L3 og parasympaticus S2-S4.

Hvis vi analyserer Shu-Mu kombinationen og accepterer, at uterus og ovariernes innervation er Th10-S4, så er punkterne BL-20, BL-23, LR-13 og GB-25 et fornuftigt valg.

Punkterne BL-18, LR-14 ligger for højt, hvis vi skal acceptere at innervationen er Th10 til S4.

Hvis vi accepterer at uterus og ovarierne er innerveret fra henholdsvis L1-L3 og S2-S4 og analyserer den klassiske punktkombination CV-3, CV-4, SP-6 og LI-4, så er det indlysende, at kun punkterne CV-3 og CV-4 er relevante.

De øvrige punkter ligger uden for disse segmenter.

At valget af LI-4 er ulogisk, da det ligger i C6 segmentet, er indlysende.

Imidlertid undres man over, at et punkt som SP-6, der i samtlige lærerbøger bliver angivet som et af de vigtigste punkter ved gynækologiske lidelser, faktisk er beliggende i L4 segmentet, hvilket ligger uden for den angivne innervation.

Hvis vi i stedet anvender den første hypotese, at uterus og ovarierne innerveres fra TH10 til S4, ja så bliver standardbehandlingen slet ikke så tosset, men punktet LI-4 er fortsat ulogisk.

Referencer

 

  • Sun YZ, Chen HL, Controlled study on Shu-Mu point combination for treatment of endometriosis. Zhongguo Zhen Jiu 2006;26(12):863-5.

 

Premenstruel tension

I en undersøgelse af Chae et al. 2007 undersøgte man smertetærsklen hos kvinder med henholdsvis svær og let premenstruel tension (PMT) i punkterne: SP-6, GB-39, LR-3, PC-6. TE-5 og LI-4.

Forfatterne fandt at hos patienter med svær PMT, var smertetærsklen signifikant reduceret  i punktet SP-6 i forhold til gruppen med let PMT.

Ligeledes fandtes ingen forskel i smertetærsklen hos de to grupper i de øvrige punkter, hvilket understreger punktet SP-6 betydning ved behandling af gynækologiske lidelser.

I en undersøgelse for præmenstruel tension af Liu et al. 2006 blev 88 patienter blev allokeret til enten catgut suturer i punkterne PC-6, SP-6, CV-17, CV-4 og LR-3 i 3 måneder eller fluoxetine tabletter (antidepressiva).

Forfatterne konkluderer, at der var en signifikant bedre effekt efter catgutbehandlingen.

Igen må vi analysere punktvalget, som for SP-6, CV-4 og LR-3 kan være relevante. Hvad angår PC-6 og CV-17 er det ulogisk.

I en oversigtsartikel af White 2003 fandtes på daværende tidspunkt ingen overbevisende effect af akupunktur ved gynækologiske lidelser. Imidlertid er resultaterne ved dysmenore og fertilitet lovende.

Referencer

  • Chae Y, Kim HY, Lee HJ, Park HJ, Hahm DH, An K, Lee H. The alteration of pain sensitivity at disease-specific acupuncture points in premenstrual tension. J Physiol Sci 2007;  57(2): 115-9.
  • Liu XY, Han N. Observation on therapeutic effect of acupoint catgut embedding therapy on premenstual syndrome. Zhongguo Zhen Jiu 2006;26(4): 265-6.
  • White AR. A review of controlled trials of acupuncture for women’s reproductive health care. Fam Plann Reprod Health Care 2003;2884);333.6.

 

Polycystis Ovaria

Effekten af akupunktur på polycystisk ovarier syndrom (PCOS) er vanskelig at gennemskue, men eksperimentelle undersøgelser har vist at Nerve Groth Factor (NGF) er involveret i denne proces, BAI et al. 2004.

I et dyreeksperiment blev rotter injiceret med østradiol valerat, hvilket forårsager PCOS hos rotter.

I dette eksperiment blev halvdelen af rotterne behandlet med lav frekvent elektroakupunktur (2 Hz) to gange om ugen i 8 uger.

Som kontrol anvendtes rotter, der fik injiceret den samme mængde olie, hvori østradiolen var opløst, men uden østradiaol.

Efter 60 dage blev koncentrationen af NGF bestemt i ovarierne, binyrerne og dele af hjernen, og der fandtes en robust øgning af NGF i ovarierne i kontrolgruppen.

I elektroakupunkturgruppen fandtes en signifikant reduktion af NGF, hvilket tolkes som at elektroakupunktur er i stand til at påvirke ovarie dysfunktionen.

Et lignende resultat er vist af Stener-Victorin et al. 2000, hvor der også fandtes en påvirkning af NGF.

I samme undersøgelse fandt man en forøgelse af blodgennemstrømningen i ovarierne efter elektroakupunktur inden for ovariets innervationsområde.

I en ukontrolleret undersøgelse af Sterner-Victorin et al. 2000 blev 24 patienter med PCOS og oligo/anovulation behandlet med elektroakupunktur.

Man fandt hos 38% af patienterne en signifikant ændring i antallet af ovulationer pr. måned fra 0,15 før akupunkturbehandlingen til 0,66, 3 måneder efter behandlingens ophør.

Referencer

  • Bai YH, Lim SC, Song CH, Bae CS, Jin CS, Choi BC, Jang CH, Lee SH, PAk SC. Electro-acupuncture reverses nerve growth factor abundance in experimental polycystic ovaries in the rat. Gynecol Obstet Invest 2004; 57(2): 80-5.
  • Sternee-Victorin E, Lundeberg T, Waldstrøm U, Manni L, Aloe L, Gunnarsson S, Janson PO. Effects of electro-acupuncture on nerve growth factor and ovarian morphology in rats with experimentally induced polycystic ovaries. Biol Peprod 2000; 63(5): 1497-503.
  • Sternee-Victorin E, Waldstrøm U, Tagnfors U, Lundeberg T, Lindstedt G, Janson PO. Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79(3): 180-8.

 

Vulvodynia

Der foreligger kun en enkelt ukontrolleret undersøgelse af Powell et al. 1999.

12 patienter fik ugentlig akupunktur i punkterne SP-6, SP-9, LR-3 og LI-4.

Det er svært at vurdere resultatet, men hvis vi ikke er for optimistiske, kan man konkludere, at omkring 40% havde en effekt af akupunkturen.

Referencer

  • Powell J, Wojnarowska F. Acupuncture for vulvodynia. J Royal Soc Med 1999; 92:579-81.

 

Der er lukket for kommentarer.