Akupunktur i anæstesien

Anvendelsen af akupunktur i anæstesien

Palle Rosted

 

Stress behandling:

Det er en helt naturlig reaktion for alle patienter at være lidt nervøse i forbindelse med en operation.

Før operationen er man nervøs for selve indgrebet, og efter operationen er man, specielt når det drejer sig om en cancer, nervøs for fremtiden.

Der findes udmærkede farmaka, der kan fjerne noget af denne angst, men de er på længere sigt forbundet med nogle ubehagelige bivirkninger.

Akupunktur har i andre sammenhæng vist sig at have en afslappende effekt, og har, som det fremgår af nedenstående, også været anvendt i forbindelse med operationer.

For at vurdere den sedative effekt af akupunktur i forbindelse med knusning af nyresten blev 46 patienter randomiseret til enten akupunktur eller “sham akupunktur” (Wang et al. 2007).

29 patienter fik før stenknusningen øreakupunktur før, samt elektroakupunktur under selve proceduren i punkterne LI-4 og LR-3, 2 Hz.

I kontrolgruppen fik 27 patienter øreakupunktur og elektroakupunktur i LI-4 og LR-3, men kun superficielt.

Man fandt at patienterne i testgruppen var mindre nervøse, vurderet på en STAIT-skala (p=0.03), anvendte mindre alfentanil (p=0.04) og havde en lavere pain score postoperativt vurderet på en VAS og McGill skala (p=0.02).

I en undersøgelse blev 93 cancer patienter postoperativt behandlet med akupunktur som et supplement til afdelingens normale standardbehandlingen de to første dage efter operationen (Mehling et al. 2007).

Som kontrolgruppe fungerede 45 lignende patienter, der udelukkende fik afdelingens standardbehandling.

Patienterne i akupunkturgruppen fik en reduktion i deres smerteintensitet (p=0.38) i forhold til kontrolgruppen.

Ligeledes fandtes en reduktion i patienternes angst (p=0.003) i forhold til de patienter, der udelukkende fik afdelingens standardbehandling.

Punktvalget afhang af patienteens hovedproblem.

Ved smerter blev der anvendt punkterne LI-4 og SP-6, ved kvalme PC-6 og ST-36, og ved angst blev der anvendt LI-4 og LR-3.

Smertebehandling:

Det er en kendt sag, at postoperative smerter forsinker patienters helbredelse og udskrivning til hjemmet.

På trods af at problemet er velkendt, klager 70% af patienter fortsat over moderate til svære smerter postoperativt.

Selv om der i de senere år er sket store forbedringer ved kombination af forskellige farmaka, må man imidlertid erkende, at der fortsat er et behov for non-farmakologiske teknikker som fx. akupunktur og TENS (Pyati et al. 2007).

I en undersøgelse af 22 patienter med post-torakotomi smerter blev den analgetiske effekt af elektroakupunktur vurderet (Wong et al. 2006).

25 patienter blev randomiseret til elektroakupunktur i 7 dage i punkterne LI-4, GB-34, GB-36 og TE-8.

Som kontrol blev anvendt en ikke invasiv placebo.

Hos patienterne i akupunkturgruppen fandtes, at det samlede forbrug af morfika på anden dagen var mindre end i kontrolgruppen (p=0.05).

35 patienter blev allokeret til enten reel akupunktur eller “sham” akupunktur (Gilbertson et al. 2003).

Der fandtes en signifikant effekt i behandlingsgruppen vuederet på UCLA skulder skalaen på smerteintensiteten, forbruget af analgetika, bevægeligheden og patienternes tilfredshed.

I en ældre undersøgelse (Gupta et al. 1999) fik standard anæstesi med eller uden supplement af akupunktur givet efter induktionen af anæstesien.

Der fandtes ingen forskel mellem de to grupper.

Dette leder naturligvis til det spændende spørgsmål om en generel anæstesi blokkerer effekten af akupunktur.

Kvalmebehandling i forbindelse med anæstesi:

77 kvinder, der alle skulle have lavet en brystoperation, blev før anæstesien behandlet med enten

a) akupunkturlignende TENS med en alternerende frekvens 2Hz/100Hz i punkterne PC-6 og TE-5 samt 2 ml saltvand iv.,

b) Odansetron 4 mg iv samt placebo elektrisk stimulation eller

c) 2 ml saltvand samt placebo elektrisk stimulation.

Patienterne blev bedømt ved tiden 0, 30, 60, 120 min samt 24 timer.

Resultatet viste, at såvel akupunkturlignende TENS og Odansetron var signifikant bedre end kontrolgruppen efter 2 og 24. timer.

Ligeledes fandtes, at behovet for supplerende anti-emetika var signifikant lavere i de to behandlingsgrpper.

Totalt set var akupunkturlignende TENS bedre end Odansetron.

Som en ekstra effekt fandt man, at patienterne havde mindre smerter end i de to andre grupper.

Referencer:

  1. Gan TJ, Jiao KR, Zenn M, Georgiade G. A randomised controlled comparison of electro-acupupoint stimulation or ondansteron versus placebo for the prevention of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg 2004; 99(4): 1070-5
  2. Gilbertson B, Wenner K, Russell LC. Acupuncture and arthroscopic acromioplasty. J Orthop Res 2003; 21(4): 752-8.
  3. Gupta S, Francis JD, Tillu AB, Sattirajah AI, Sizer J. The effect of pre-emptive acupuncture treatment on the analgesic requirements after day-case knee arthroscopy. Anaesthesia 1999; 54(12): 1204-7.
  4. Mehling WE, Jacobs B, Acree M, Wilson L, Bostrom A, West J, Acquah J, Burns B, Chapman J, Hecht FM. Symptom management with massage and acupuncture in postoperative cancer patients: A randomised controlled trial. J Pain Symptom Manage 2007; 33(3): 258-66.
  5. Pyati S, Gan YJ. Perioperative pain management. CNS Drugs 2007; 21(3): 185-211.
  6. Wong RH, Lee TW, Sihoe AD, Wan IY, Ng CS, Chan SK, Wong WW, Liang YM, Yim AP. Analgesic effect of electroacupuncture in postthoracotomy pain: a prospective randomised trial. Ann Thorac Surg 2006; 81(6): 2031-6.
  7. Wang SM, Punjala M, Weiaa D, Anderson K, Kain ZN. Acupuncture as an adjunct for sedation during lithotripsy. J Altern Complement Med 2007; 13(2): 241-6.

 

Der er lukket for kommentarer.