Akupunktur og potensproblemer

Akupunktur og potensproblemer.

Palle Rosted

Mandlig infertilitet

I en lille undersøgelse af Siterman et al. 1997 blev 16 patienter med nedsat spermkvalitet behandlet med akupunktur.

Som kontrolgruppe blev ændringer i spermkvaliteten undersøgt hos en lignende gruppe, der ingen behandling fik.

I akupunkturgruppen fandtes en signifikant øgning af fertilitesindexet sammenlignet med kontrolgruppen.

Referencer

  • Siterman S, Eltes F, Wolfson V, Zabludovsky N, Bartoov B. Effects of acupuncture on sperm parameters of males suffering from subfertility related to low sperm quality. Arch Andril 1997;39(2):155-61.

 

Impotens

Impotens var tidligere et stort problem for mange mænd, som efter introduktionen af Viagra har ændret livet for mange.

Imidlertid har akupunktur også været forsøgt og Egelhardt et al. 2003 viste i et interessant arbejde en signifikant effekt efter akupunktur hos 68,4% af patienterne.

Patienterne i behandlingsgruppen fik akupunktur på relevante punkter, mens patienterne i kontrolgruppen fik akupunktur for hovedpine.

I en undersøgelse af Aydin et al. 1997 blev 60 mænd med sexualproblemer allokeret til enten akupunktur, hypnose eller ingen behandling.

I kontrolgruppen fandtes en forbedring på 45%, i akupunkturgruppen en forbedring på 60% og i hypnosegruppen en forbedring på 75%.

Imidlertid fandtes ingen signifikant forskel mellem grupperne.

I en undersøgelse af 29 patienter med psykologisk betinget impotens fandtes en effekt hos 20 af patienterne (Yaman et al. 1994).

Referencer

  • Aydin S, Ercan M, CaSkurlu T, TaSci AI, Karaman I, Odabas O, Yilmaz Y, Agargün MY, Kara H, Sevin G. Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scand J Urol Nephrol 1997;31(3):271-4.
  • Engelhardt PF, Daha LK, Zils T, Simak R, König K, Pflüger H. Acupuncture in the treatment of psychogenic erectile dysfunction: first results of a prospective randomised placebo-controlled study. Int J Impot Res 2003;15(5):343-6.
  • Yaman LS, Kilic S, Sarica K, Bayar M, Saygin B. The place of acupuncture in the management of psychogenic impotence. Eur Urol 1994;26(1):52-5.

 

Nedsat libido

Også på dette område har akupunktur været forsøgt, selv om resultatet i den eneste artikel, der kunne spores var negativ, Porzio et al 2002.

Imidlertid er det nok ikke den bedste gruppe at undersøge, da det i alle tilfælde drejede sig om kvinder der var i Tamoxifen behandling pga. en bryst cancer.

Referencer

  • Porzio G, Trapasso T, Martelli S, Sallusti E, Piccone C, Mattei A, Di Stanislao C, Ficorella C, Marchetti P. Acupuncture in the treatment of menopause-related symptoms in women taking tamoxifen. Tumori 2002;88(2):128-30.

 

Der er lukket for kommentarer.