Akupunktur og Brækreflekser

Factbox:


Cochrane review: der foreligger ingen review Akupunktur af punktet CV-24 synes at være effektiv ved kontrol af brækrefleksen Akupunktur af punktet PC-6 synes at være effektiv ved kontrol af brækrefleksen Vi har ingen viden om den ene teknik er bedre end den anden. Ligeledes ved vi heller ikke om en kombination af de to teknikker har en additiv effekt


Indledning

En udtalt brækrefleks er et stort problem i mange sammenhæng, specielt i tandlægeverden, hvor en udtalt brækrefleks kan nødvendiggøre en generel anæstesi for at gennemføre en tandbehandling.

Således viste en undersøgelse af Severin 1984, at 13% af patienterne udviste en svær brækrefleks i forbindelse med røntgenundersøgelse.

En kontrolleret undersøgelse af 45 patienter, der skulle have indsat et instrument i munden for at sikre frie luftveje i forbindelsen med en anden undersøgelse beskrives af Mitchhell et al. 2008.

Patienterne blev allokeret til a) akupunktur i punktet CV-24, b) placeboakupunktur med en Streitberger nål i et punkt beliggende 1 cm under CV-24 eller c) ingen behandling.

I den ubehandlede gruppe fandtes ingen effekt på brækrefleksen.

I både akupunkturgruppen og gruppen, der fik placeboakupunktur fandtes en signifikant effekt på brækrefleksen vurderet på Gagging Severity Index (GSI).

Forfatterne konkluderer, at akupunktur tilsyneladende udelukkende har en placeboeffekt ved behandling af brækrefleksen.

Imidlertid kan den manglende forskel i de to grupper utvunget tilskrives den anvendte teknik, idet man efter insertion af nålen i CV-24 roterede den i 30 sekunder, hvorefter den blev fjernet, og instrumentet blev indsat i patientens mund.

Vi har ingen viden om, hvor længe akupunktur af CV-24 varer, men der er utallige rapporter om, at effekten ophører så snart nålen bliver fjernet.

Påvirkningen af akupunktur på brækrefleksen blev beskrevet af Rosted et al. 2006.

Patienterne, der indgik i undersøgelsen, var alle patienter, der ved tidligere lejlighed ikke havde accepteret at få taget et aftryk til en overmundsprotese.

Patienterne blev vurderet på et Gagging Severity Index (GSI) og et Gagging Prevention Index (GPI).

Patienterne fik, umiddelbar før tandlægen tog aftrykket, akupunkttur i punktet CV-24.

Der fandtes en total forbedring på 51% vedrørende GSI og 55% for GPI.

Hvor patienterne tidligere ikke havde accepteret, at tandlægen tog et aftryk, accepterede 81% af patienterne nu denne procedure.

De resterende 19% kunne fortsat ikke acceptere proceduren.

I modsætning til ovenstående undersøgelse fandt Tarcin et al. 2004 ingen forskel hos 327 patienter, der skulle have foretaget gastroskopi.

Patienterne blev behandlet med TENS på enten PC-6 eller et ikke akupunkturpunkt, med apparatet slået til hos halvdelen af patienterne og slået fra i den anden halvdel. Imidlertid er det vanskeligt at sammenligne denne undersøgelse med den øvrige litteratur, idet stimulationsmåderne og virkningsmekanismerne er helt forskellige.

For akupunkturs vedkommende er det a-δ- fibrene, der bliver aktiveret med en efterfølgende påvirkning af enkefalin og dynorfin frigørelsen på spinalt niveau.

Ved TENS er det β-fibrende, der bliver aktiveret med ene efterfølgende påvirkning af GABA på spinalt niveau.

I en interessant undersøgelse af Rösler et al. 2003 blev 41 patienter, der skulle have foretaget en transeosophagal ekkocardiografi behandlet med enten akupunktur i punktet PC-6 eller superficielt på et punkt på kinden.

Der fandtes en signifikant reduktion af brækrefleksen (p=0,03) i gruppen der fik akupunktur i PC-6 sammenlignet med gruppen der fik akupunktur på kinden.

Undersøgelsen er interessant, da punktet CV-24 bliver innerveret af rami colli lateralis, altså et C2 segment, og det er angivet som en mulig virkningsmekanisme af Rosted et al. 2006.

Der fandtes ingen effekt ved akupunktur af kinden, hvilket understøtter Rosted’s påstand.

Dette område er innerveret af n. trigeminus, der ikke har nogen forbindelse med brækrefleksen.

I en ukontrolleet undersøgelse af Fiske et al. 2001 anvendtes øreakupunktur til a behandle 10 patienter med svær brækrefleks.

Patienterne blev evalueret via GSI og GPI,og der fandtes en komplet kontrol af brækrefleksen i 8 af patienterne.

Hos de øvrige fandtes kun en marginal forbedring.

I en undersøgelse af Lu et al. 2000 vurderes effekten af PC-6 på brækrefleksen.

109 patienter blev allokeret til fire grupper.

Den første gruppe fik enten akupunktur i PC-6 eller i et ikke-akupunkturpunkt i nærheden, suppleret med elektrisk stimulation.

I den anden gruppe fik patienterne enten akupunktur i PC-6 eller akupressur, enten manuelt eller via et Sea-band.

I den tredie gruppe fik patienterne den samme behandling som nævnt under gruppe 2 suppleret med en kombination af N20 og midazolam .

Forfatterne fandt en signifikant effekt på brækrefleksen efter akupunktur af punktet PC-6.

Referencer

  • Mitchell J, Jeffrey S, Lochhead V. Use of acupuncture to reduce gagging during the insertion of an oral aitway. Anaethesia 2008;63(12)1389-90.
  • Rosted P, Bundgaard M, Fiske J, Pedersen AM. The use of acupuncture in controlling the gag reflex in patients requiring an upper alginate impression: an audit.Br Dent J. 2006 Dec 9;201(11):721-5; discussion 715.
  • Tarçin O, Gürbüz AK, Poçan S, Keskin O, Demirtürk L. Acustimulation of the Neiguan point during gastroscopy: its effects on nausea and retching.Turk J Gastroenterol. 2004 Dec;15(4):258-62.
  • Rösler A, Otto B, Schreiber-Dietrich D, Steinmetz H, Kessler KR. Single-needle acupuncture alleviates gag reflex during transesophageal echocardiography: a blinded, randomized, controlled pilot trial. J Altern Complement Med. 2003 Dec;9(6):847-9.
  • Fiske J, Dickinson C. The role of acupuncture in controlling the gagging reflex using a review of ten cases.Br Dent J. 2001 Jun 9;190(11):611-3.
  • Lu DP, Lu GP, Reed JF 3rd.Acupuncture/acupressure to treat gagging dental patients: a clinical study of anti-gagging effects. Gen Dent. 2000 Jul-Aug;48(4):446-52.

 

Der er lukket for kommentarer.