Akupunktur og dysmenorrhea

Akupunktur og Dysmenorrhea

Palle Rosted

Gynækoligi er et stort emne, og i dette nummer koncentrer vi os om dysmenorrhea (DM). Som vanligt tager vi udgangspunkt i en Medline søgning med anvendelse af søgeordene; Acupuncture and dysmenorrhea. Søgningen var limiteret til Clinical trials, meta-analyser, RCT og oversigtsartikler forfattet på engelsk, dansk, svensk og norsk. Der blev totalt identificeret 18 arbejder, hvoraf hovedparten var af generel natur.

I en oversigtsartikler af (White 2003) konkluderes det, at selv om de foreliggende undersøgelser lyder lovende, er der endnu ikke sikker dokumentation for affekten af akupunktur.

I en undersøgelse af (Habek 2003) blev 30 kvinder lidende af DM behandlet med akupunktur i punkterne GV-20, LI-4, CV-3, CV4, GV-6, GB-34, BL-23 og SP-6. Som kontrol blev 27 patienter behandlet med placeboakupunktur. Kriterierne for en positiv effekt var; a) Ingen symptomer på DM, b) ophør med smerterstillende medicin og c) intet recidiv de første to år efter behandlingens ophør. Forfatteren fandt en statistisk signifikant effekt hos 93,3% i behandlingsgruppen mod en effekt på 3,7% i kontrolgruppen.

I en Cochrane reviwe 2002 blev 9 RCT analyseret vedrørende; TENS (n=7), akupunktur (n=1) og både akupunktur og TENS (n=1) (Proctor et al. 2000). Undersøgelsen viste, at højfrekvent TENS var effektiv ved behandling af DM. Der fandes ingen effekt efter lavfrekvent TENS. Ligeledes viste undersøgelsen, at akupunktur også var effektiv for DM, imidlertid er dette konklusion udelukkende baseret på en enkelt RCT.
I et randomiseret cross-over-undersøgelse blev 32 kvinder, der led af dysmenoré, behandlet med højfrekvent TENS (100 Hz), placebo-TENS eller Ibuprofen 1600 mg/daglig (Dawood et al. 1990). I TENS-gruppen var der en signifikant reduktion i forbruget af smertestillende medicin sammenlignet med de to andre grupper. Ved TENS-behandlingen var elektroderne placeret på abdomen svarende til segmenterne Th10 og Th12, dvs. inden for uterus’ innervationsområde.

I en ældre undersøgelse af (Lewers et al. 1989) blev 21 patienter randomiseret til enten en placebotablet eller lavfrekvent TENS. Forfatterne fandt en mere end 50% smertelindring, dagen efter både placebo og aktiv behandling, og konkluderer besynderligt nok, at lavfrekvent TENS muligvis har en effekt ved DM.

I en undersøgelse af (Helms 1987) blev 40 patienter randomiseret til: akupunktur, placeboakupunktur eller ventelistekontrol. I akupunkturgruppen fandtes en forbedring, hvad angår smerter, på 90,9%. For placeboakupunkturgruppen og venteliste-kontrolgruppen fandtes en forbedring på henholdsvis  36,4% og 18,2%. Hvad angår medicinindtagelse fandtes en reduktion på 41% i akupunkturgruppen, mens der ikke fandtes nogen ændring i de to andre grupper.

I en undersøgelse fik 20 patienter enten en placebotablet eller lavfrekvent TENS i 30 minutter (Neighbors et al. 1987).  Elektroderne blev placeret over BL-21, BL-29, ST-36 og SP-6. Der fandtes en signifikant effekt i TENS gruppen i forhold til kontrolgruppen.

27 patienter med DM blev allokeret til enten højfrekvent TENS, lavfrekvent TENS eller en kontrolgruppe (Mannheimer et al. 1985). Elektroderne blev anbragt svarende til BL-23 og BL-25. Efter behandlingens ophør fandtes en forbedring på henholdsvis 72,2%, 51,3% og 26,1% i de tre grupper.
I en placebokontrolleret undersøgelse blev 21 kvinder med DM behandlet med højfrekvent TENS, lavfrekvent TENS eller placebo-TENS (Lundeberg et al. 1985). Hos 14 ud af 21 kvinder, som fik højfrekvent TENS, fandt man en bedring på mere end 50%. Effekten ved lavfrekvent TENS og placebo-TENS var usikker.

I en ukontrolleret undersøgelse (Steinberger 1981) af dysmenoré fandt man en forbedring på 58% efter akupunktur i punkterne LI-4, ST-36, SP-6 og CV-4.

Konklusion:

Litteraturen vedrørende akupunktur for DM er ikke overvældende, men der synes at være et vist belæg for at akupunktur kan have en effekt, og teknikken bør forsøges hos behandlingsrefraktære tilfælde. Ligeledes bør teknikken overvejes hos patienter, der af forskellige grunde ikke ønsker eller tåler hormonbehandling. Hvad angår effekten af TENS synes der at være en moderat evidens, og teknikken bør overvejes på et tidligt i sygdoms-forløbet.

Referencer:

  1. Dawood M. Y. Ramos J.  Transcutaneous electrical nerve stimulation for treatment of primary dysmonorrhea: A randomised crossover comparison with placebo TENS and Ibuprofen. Obstetrics & Gynaecol; 75(4): 656-60
  2. Habek D, Cerkez Habek J, Bobic-Vulovic M, Vujic B. Efficacy of acypuncture for the treatment of primary dysmenorrhea. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch 2003; 43(4): 250-3.
  3. Helms JM. Acupuncture for the management of primary dysmenorrhea. Obstet Gynecol 1987: 69(1): 51-6.
  4. Lewers D, Clelland JA, Jackson JR, Varner RE, Bergman J. Transcutaneous electrical nerve stimulation in the relief of primary dysmenorrhea. Phys Ther 1998; 69(1): 3-9.
  5. Lundeberg T. Bondesson L. Lundström V.  1985. Relief of primary dysmenorrhea by electrical nerve stimulation. Acta Obstet Gynecol Scand; 64: 491-7
  6. Mannheimer JS, Whalen EC. The efficacy of transcutaneous elelectrical nerve stimulation in dysmenorrhea. Clin J Pain 1985; 1: 75-83.
  7. Neighbors LE, Clelland J, Jackson JR. Bergman J, Orr J. Transcutaneous electrical nerve stimulation for pain relief in primary dysmenorrhea. Clin J Pain 1987; 3: 17-22.
  8. Proctor ML, Smith CA, Farguhar CM, Stones RW. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhea 2000;  (1): CD002123.
  9. Steinberger A.  1981. The treatment of dysmenorrhea by acupuncture. Am J. Chin Med; IX: 57-60
  10. White AR. A review of controlled trials of acupuncture for women’s reproductive health care. J Fam Plann Reprod Health Care 2003; 29(4): 233-6.

 

Der er lukket for kommentarer.