Akupunktur og gastroenterologi

Anvendelse af akupunktur i gastroenterologien III

Palle Rosted

I sidste nummer diskuterede vi effekten af akupunktur ved diare og forstoppelse. I dette nummer er det ideen at se lidt på de øvrige lidelser i fordøjelseskanalen.

For at identificere relevante arbejder, blev der lavet en Medline søgning med anvendelse af søgeordene; Acupuncture and reflux, gall stone, hiccup, pancreatitis, gastritis, duodenal ulcus og syresekretionen.

For at begrænse antallet af hits og samtidig få en rimelig kvalitet af søgningen, blev søgningen begrænset til følgende typer af arbejder; kliniske undersøgelser, metaanalyser og randomiserede undersøgelser.

Ligeledes blev søgningen begrænset ved kun at indeholde arbejder forfattet på følgende sprog; dansk, svensk, norsk og engelsk.

Nedenfor er angivet antallet af arbejder, der opfylder ovenstående kriterier.

skemaulcer

 

Der findes adskillige anekdoter, der beskriver effekten af akupunktur på ovennævnte lidelser, men når man ser på den forhåndenværende litteratur er den ikke overvældende og vanskelig at fortolke.

Det område, hvor vi har de bedste oplysninger er i forbindelse med syresekretionen. Således undersøgte Lux et al. 1995 effekten af akupunktur på syresekretionen i ventriklen hos 8 patienter, der fik et prøvemåltid.

Der blev anvendt forskellige stimulationsmetoder, almindelig akupunktur, elektroakupunktur og TENS med stimulation i 30 minutter.

Der fandtes en signifikant reduktion af syresekretionen efter elektroakupunktur og TENS, men ikke efter almindelig manuel akupunktur.

I en lignende undersøgelse af 38 patienter fandt man en signifikant reduktion af syresekretionen efter elektroakupunktur. Der fandtes ingen ændring i plasma gastrinindholdet. Tougas et al. 1992.

Motiliteten i ventriklen er undersøg i tre undersøgelser vha. cutan electrogastrografi efter akupunktur Chang et al. 2005, Chang et al. 2002, Chang et al. 2001.

Der synes i samtlige undersøgelser at være belæg for en reduktion i ventriklens motilitet efter elektroakupunktur af punktet ST-36. Ligeledes fandtes en reduktion i Pancreas polypeptid. Imidlertid er undersøgelserne vanskelige at gennemskue, da der i forløbet også bliver givet atropin.

Konklusion
Det foreliggende materiale er for lille til at drage nogen konklusion. Imidlertid er mangel på kontrollerede undersøgelser ikke et bevis for at akupunktur er uvirksom, men blot et udtryk for, at der til dato ikke foreligger undersøgelser af en rimelig kvalitet.

Generelt om lidelser i gastrointestinalkalen må man derfor konkludere, at det foreliggende materiale er er lille, og de sparsomme undersøgelser der foreligger, er ikke konklusive.

Referencer

1.Chang CH, Huang JL, Ting CT, Chang CS, Chen GH. Atropine-induced HRV alteration is not amended by electroacupuncture on Zusanli. Am J, Chin Med 2005; 33(2): 307-14
2.Chang CS, Chou JW, Wu CY, Chang YH, Ko CW, Chen GH. Atropin-induced gastric dysrhytmia is not normalised by electroacupuncture. Dig Dis Sci 2002; 47(11): 2466-72
3.Chang CS, Ko CW, Wu CY, Chen GH. Effect of electrical stimulation on acupuncture points in diabetic patients with gastric dysrhythmia: a pilot study. Digestion 2001; 64(3): 184-90
4.Lux G, Hagel J, Backer P, Backer G, Vogl R, Ruppin H, Domschke S, Domschke W. Acupuncture inhibits vagal gastric acid secretion stimulated by sham feeding in healthy subjects. GUT 1994; 35(8): 1026-9.
5.Tougas G, Yuan LY, Radamarker JW, Chiverton SG, Hunt RH. Effect of acupuncture on gastric acid secretion in healthy male volunteers. Dig Dis Sci 1992; 37(10): 1576-82

 

Der er lukket for kommentarer.