Generalforsamling 2013 DSEA referat

Referat  Generalforsamlingen

DSEA 2013

 

Deltagere fra bestyrelsen: Annette (L), Ivan (L), Bent (L), Palle (L), Mads (TL) og Annie (K).

Øvrige deltagere:Dorte (K), Kim (K) og Thomas (K).

1

Valg af dirigent

Bent blev valgt til dirigent. Han kunne meddele at General-forsamlingen var blevet indvarslet rettidigt. Ligeledes kunne han oplyse, at der under “Eventuelt” var 3 punkter, der alle var meddelt bestyrelsen retettidigt og derfor kunne behandles under punktet eventuelt.

Valg af dirigent blev godkendt af generalforsamlingen.

 

2

Formandens beretning

Formanden måtte indledningsvis beklage, at hans aktivitetsniveau de sidste 9 måneder havde været stærkt reduceret pga. sygdom. Han var nu så restitueret, så han var klar til at tage fat igen.

 

Ved den sidste fintælling var der 60 læger, 40 tandlæger og 43 kiropraktorer, totalt 143.

I øvrigt har min sygdom bevirket, at vi har måtte aflyse et par kurser. Det vigtigste var kurset på Lanzarote i januar 2013. I september 2012 nåede vi at afholde bevægeapparatet I og Tandlæger I.

Pga. den verserende konflikt er al kursusaktivitet i resten af 2013 blevet udskudt.

 

Formanden meddelte, at han planlagde et generationsskifte, der indebar, at flere medundervisere ville blive rekrutteret ved fremtidige kurser.

Formandens berretning blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3

Kasserens beretning

Der er fortsat intet kontingent for at være medlem af DSEA, og kasseren foreslog, at vi skulle bibeholde denne holdning.

Kasserens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4

Valg af bestyrelse

Formand læge Palle Rosted

Næstformand tandlæge Mads Bundgaard

Sekretær læge Anders Rasmussen

Læge Annette jørgensen

Læge Ivan  Bo Nielsen

Læge Bent Pedersen

Kiropraktor Annie W Mikkelsen

 

Undervisningsudvalg

Formand læge Palle Rosted

Tandlæge Mads Bundgaard

Læge Annette jørgensen

Læge Ivan  Bo Nielsen

Læge Bent Pedersen

Læge Anders Rasmussen

Kiropraktor Annie W Mikkelsen

Videnskabeligt udvalg

Formand læge Palle Rosted

Næstformand tandlæge Mads Bundgaard

Læge Bent Pedersen

Læge Ivan Bo Nielsen

Læge Annette Jørgensen

Ad hock medlemmer

Læge Frans Wallendorf

Tandlæge Anne Marie Pedersen

 

Representanter til DMS

Formand læge Palle Rosted

Læge Annette jørgensen

Valg til bestyrelse og udvalg blev godkendt af generalforsamlingen.

Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen.

1

Refusion fra sygeforsikringer

Forslag til nedsættelse af udvalg med medlemmer fra hver af

de tre søjler.

 

Formålet er at få de relevante private sygeforsikringer til at udmelde kriterierne for at patienter kan modtage refusion for behandling med akupunktur blandt læger, tandlæger og kiropraktorer.

 

Ivan, Annie og Mads er gået gang med at undersøge problemet.

 

2.

Akkreditering

 

I tråd med andre lande, og til en vis grad også Danmark, er det blevet en rutine, at læger og andre faggrupper skal akkrediteres og gen-akkrediteres hvert femte år.

 

Da vort stærkeste middel på langt sigt overfor sygeforsikringerne er vor uddannelse, vil vi foreslå en akkrediteringsmodel.

 

Vi har allerede skitseret kravene for et diplom inden for de enkelte søjler.

 

Det vi blot skal definere er, hvor mange timer vi skønner er tilstrækkeligt, for at blive godkendt de næste fem år.

 

Imidlertid kan dette punkt først løses, når der er enighed om kravene til uddannelsen i DSEA’s regi. Dette problem arbejder undervisningsudvalget på i øjeblikket og påregner at have et konkret oplæg til godkendelse på næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra DSEA og tagget , . Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.