Fif omkring Cochrane

 

Hvordan søger man på Cochrane?

Mads Bundgaard

Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, videnskabeligt netværk.

Forskere i samarbejdet udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).

Den offentlige adgang for danskere til Cochrane-biblioteket er mulig på grund af bidrag fra Amtsrådsforeningen, Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek samt Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

De forskellige grupper i Cochrane-samarbejdet søger selv midler til deres aktiviteter og er typisk finansierede af fonde og offentlige midler.

Over 8.000 forskere, læger, patienter, administratorer og andre deltager i Cochrane-samarbejdet.

En Cochrane-oversigt er en systematisk oversigt over de forsøg, som undersøger effekten af en given behandling.

Cochrane-oversigter bygger på en forud fastlagt protokol, hvor alle væsentlige metodeproblemer er behandlet.

Protokollen definerer det videnskabelige spørgsmål forskeren søger svar på, samt præciserer hvilken type forsøg og hvilke data man er interesseret i.

Desuden fastslår protokollen, hvordan de enkelte forsøgs metodologiske kvalitet skal vurderes, og hvordan resultaterne fra de enkelte forsøg skal sammenfattes.

Cochrane-oversigter bygger ofte på randomiserede kliniske forsøg.

Cochrane-biblioteket indeholder syv databaser:

De tre almindelige er:

 

  • Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler.
  • Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler.
  • Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg.

 

Desuden findes der fire special databaser:

 

  • Cochrane-databasen over metodologiske oversigtsartikler
  • Cochrane-registeret over metodologiske studier
  • Database over medicinske teknologivurderinger og
  • NHS databasen over økonomiske evalueringer

 

Således kan man begrænse sin søgning til de relevante databaser.

Det er nyttigt at præcisere eller afgrænse sin søgning da man ellers får “for mange” resultater.

Jo bedre man bliver til at afgrænse søgningen, des hurtigere kommer man frem til “guldet”.

Søgesproget er engelsk og i den forbindelse kan man have stor glæde af en ordbog som denne eller den jeg selv bruger her.

Man kan søge i Cochrane via den danske side http://www.cochrane.dk/ men den er ikke opdateret, så den nemmeste indgang er http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME

Her kommer du ind på en noget uoverskuelig side, hvor den vigtige del er til højre på siden under søgefeltet – her står Cochrane Advanced Search.

Dette link åbner en ny side med søgebokse til venstre og søgetips til højre, og så kan jagten på viden gå ind.

Et lille tip er at søge på keywords i øverste linie – eksempelvis “acupuncture lower back” – det giver ofte få men relevante resultater, men man kan jo også søge på author – eksempelvis Rosted – og se hvad der dukker op.

God jagt.

Dette indlæg blev udgivet i Indlæg - deltag i debatten. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.