Akupunktur hjælper mod kroniske smerter

Vi anbefaler denne artikel fra Videnskab.dk

“En amerikansk forskergruppe har fundet bevis for, at akupunktur hjælper mod kroniske smerter. Forskerne har lavet en stor metaanalyse af 29 undersøgelser af akupunkturens gavnlige virkning.”

Læs mere på http://videnskab.dk/kort-nyt/akupunktur-hjaelper-mod-kroniske-smerter

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | Kommentarer slået fra

Casestory: Akupunktur kan have sin berettigelse ved multiple skader ved Kiropraktor Thomas Glue Jensen

Giv også de håbløse tilfælde en chance.

Palle Rosted

Normalt går man i koma, når man ser et kompliceret tilfælde med mange muligheder, og beslutter øjeblikkeligt, at her har akupunktur ingen berettigelse. Imidlertid skal man ikke glemme, at konventionel behandling er opgivet på dette tidspunkt.

Naturligvis kræver det, at man analyserer problemet og vurderer på hvilke punkter i patientens sygdomsbillede man har en mulighed for at påvirke en eller flere af de enkelte komponenter og på hvilke punkter, man ikke kan gøre noget.

I nedenstående tilfælde har forfatteren koncentreret sig om problemer, hvor han havde en chance for at gøre noget og har koncentreret sig herom.

Umiddelbart så sygehistorien ret håbløs ud, men som det fremgår var forfatteren i stand til at lave et lille mirakel med ganske få behandlinger.

Case story

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | Tagget | Kommentarer slået fra

Limited evidence that acupuncture is effective for treating temporomandibular disorders.

Som den kvikke læser HAR bemærket, kan man fra forsiden af Akupunkturnyt følge med i nyt om akupunktur på Medline.

Engang imellem falder redaktionen over et og andet, vi synes er mere interessant end gennemsnitsnyheden, og dette er en af dem:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21979775

God læselyst.

Udgivet i Akupunkturnyt | Kommentarer slået fra

Akupunktur og kronisk lymfødem

Acupunct Med 2011;29:170-172 doi:10.1136/aim.2011.004069
 • Original papers

A safety and efficacy pilot study of acupuncture for the treatment of chronic lymphoedema

This article has been Unlocked

 1. Barrie R Cassileth1,
 2. Kimberly J Van Zee2,
 3. Yi Chan1,
 4. Marci I Coleton1,
 5. Clifford A Hudis3,
 6. Sara Cohen3,
 7. James Lozada1,
 8. Andrew J Vickers4

+Author Affiliations


 1. 1Integrative Medicine Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

 2. 2Department of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

 3. 3Breast Cancer Medicine Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

 4. 4Integrative Medicine Service and Department of Epidemiology and Biostatistics, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA
 1. Correspondence toDr Barrie R Cassileth, Chief, Integrative Medicine Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 1429 First Avenue, New York, NY 10021, USA; Cassileth@mskcc.org
 • Accepted 14 April 2011
 • Published Online First 18 June 2011

Abstract

Background Lymphoedema is a distressing problem affecting many women after breast cancer surgery. There is no cure and existing treatments are marginally beneficial, rarely reducing arm swelling in any meaningful way. Needling and even lifting of objects using the affected arm has been prohibited, but our clinical experience and that of others suggested that acupuncture was safe and that it might be a useful treatment for lymphoedema.

Objective We sought to conduct a pilot study of the safety and effectiveness of acupuncture in women diagnosed with chronic lymphoedema for at least 6 months and less than 5 years.

Methods Women with chronic lymphoedema (affected arm with >2 cm circumference than unaffected arm) after breast cancer surgery received acupuncture twice a week for 4 weeks. Response was defined as at least a 30% reduction in the difference in size between the affected and unaffected arms. Monthly follow-up calls for 6 months following treatment were made to obtain information about side effects.

Results Study goals were met after nine subjects were treated: four women showed at least a 30% reduction in the extent of lymphoedema at 4 weeks when compared with their respective baseline values. No serious adverse events occurred during or after 73 treatment sessions.

Limitations This pilot study requires a larger, randomised follow-up investigation plus enquiries into possible mechanisms. Both are in development by our group.

Conclusion Acupuncture appears safe and may reduce lymphoedema associated with breast cancer surgery.

This paper is freely available online under the BMJ Journals unlocked scheme, seehttp://aim.bmj.com/info/unlocked.dtl

 

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | Kommentarer slået fra

Akupunkturnyt, den nye udgave

Velkommen til den nye udgave af akupunkturnyt.

Det har længe været vores ønske, at gøre akupunkturnyt mere interaktivt, og det resulterede i disse sider, hvor vi, som noget nyt, har givet plads til kommentarer fra læserne.

Betingelserne er som altid:

 1. Du er professionel udøver af evidensbaseret akupunktur.
 2. Du har lyst til at deltage i en sober debat om evidensbaseret akupunktur

Du vil til gengæld løbende kunne orientere dig om, hvad der sker indenfor den evidensbasere akupunktur.

Du vil også blive holdt orienteret om de kurser Dansk Selskab for Akupunktur udbyder på akupunkturkursus hjemmesiden.

Som noget helt nyt, kan du nu downloade Palle Rosteds nye bog, HELT GRATIS.

Akupunkturbog – Afsnit 1 – Ansigtssmerter og TMD

Afsnit 2 – Nakkesmerter

Afsnit 3 – Skuldersmerter

Afsnit 4 – Albuesmerter

Afsnit 5 – Underarm

Afsnit 6 – Thorakale og abdominale smerter

Afsnit 7 – Idrætsmedicin

Afsnit 8 – Fod og underben

Afsnit 9 – Knæleddet

Afsnit 10 – Lændesmerter

God fornøjelse!

 

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | 2 kommentarer

Videnskaben bag akupunktur

Videnskaben bag akupunktur
Palle Rosted

Der hersker stor forskningsaktivitet på akupunkturens område og nedenfor er angivet resultatet af en Medline søgning fra starten af Medline i midten af tresserne til maj 2007. Ligeledes er angivet typen af undersøgelser samt på hvilket sprog de er forfattet. Som det fremgår af ovenstående ,er langt de fleste undersøgelserne affattet på engelsk, og det er yderst begrænset, hvad der er publiceret i de Nordiske lande.

Tabel 1.

Cochrane biblioteket er en verdensomspændende institution, hvor forskere analyserer den foreliggende litteratur, for på baggrund heraf at sætte standarder for en tekniks anvendelighed for en given lidelse. Imidlertid er det i sagens natur umuligt for Cochrane biblioteket konstant at ajourføre disse reviews, og et givent Cochrane review bør bedømmes med forbehold, idet al senere litteratur bør medtages i en samlet vurdering af en behandlings effektivitet. Ligeledes er det også umuligt for Cochrane biblioteket at lave reviews for samtlige lidelser og behandlingsmåder, hvorfor antallet af reviews er begrænset.
Nedenfor er angivet konklusionen for de forhåndenværende Cochrane reviews. Da samtlige reviews er medtaget, er der for flere lidelser flere reviews, hvor den nyeste angiver vor nuværende opfattelse af behandlingens anvendelighed. De angivne emner er markeret med asteriks.

Tabel 2

 

Forklaring til konklusionerne:

Akupunktur effektiv = den foreliggende litteratur understøtter effekten af akupunktur for den givne lidelse.

Akupunktur formentlig effektiv = den foreliggende litteratur er ikke tilstrækkelig til at fremkomme med en endelig konklusion, men de foreliggende resultater synes at understøtte effekten af akupunktur.

Effekten usikker = den foreliggende litteratur er utilstrækkelig til bedømme en eventuel effekt eller manglende effekt.

Ingen effekt = den foreliggende litteratur finder ingen effekt baseret på den foreliggende litteratur.

Irrelevant = angiver, at den pågældende review er irrelevant i denne sammenhæng.

Referencer
1.Peng W, Zhao H, Liu Z, Wang S. Acupuncture for vascular dementia. Cochrane Database Syst Rev 2007;18(2):CD004987.
2.Pennick V, Young G. Intervention for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;18(2):CD001139.
3.Lim B, Manheimer E, Lao L, Ziea E, Wisniewski J, Liu J, Berman B. Acupuncture for treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2006;18(4):CD005111.
4.Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crother CA. Complementary and alternative therapies for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2006;18(4):CD003521.
5.Wu HM, Tang JL, Lin XP, Lau J, Leung PC, Woo J, Li YP. Acupuncture for stroke rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev 2006;19(3):CD004131
6.Cheuk DK, Wong V. Acupuncture for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;19(2):CD005062.
7.Ezzo JM, Richardson MA, Vickers A, Allen C, Dibble SL, Issell BF, Lao L, Pearl M, Ramirez G, Roscoe J, Shen J, Shivnan JC, Streitberger K, Treish I, Zhang G. Acupuncture poit stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database Syst Rev 2006;19(2):CD002285.
8.Gates S, Smith LA, Foxcroft DR. Auricular acupuncture for cocaine dependence. Cochrane Database Syst Rev 2006;25(1):CD005192.
9.White AR, Rampes H, Cambell JL. Acupuncture and related interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2006;25(1):CD000009.
10.Rathbone J, Xia J. Acupuncture for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2006;19(4):CD005475.
11.Casimiro L, Barnsley L, Brosseau L, Milne S, Robinson Va, Tugwell P, Wells G. Acupuncture and electroacupuncture for the treatment of rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;19(4):CD003788.
12.Thomas LH, Barrett J, Cross S, French B, Leathley M, Sutton C, Watkins C. Prevention and treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;20(3):CD004462.
13.Green S, Buchbinder R, Hetrick S. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD005319.
14.Glazener CM, Evans JH, Cheuk DK. Complementary and miscellaneous interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD005230.
15.Smith CA, Hay PP. Acupuncture for depression. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD004046.
16.Coyle ME, Smith CA, Peat B. Cephalic version by moxibustion for breech presentation. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD003928.
17.Zhang SH, Liu M, Asplund K, LI L. Acupuncture for acute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD003317.
18.Furlan AD, van Tulder MW, Cherkin DC, Tsukayama H, Lao L, Koes BW, Berman BM. Acupuncture and dry-needling for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;25(1):CD001351.
19.Lee A, Done ML. Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD003281.
20.Smith CA, Crowther CA. Acupuncture for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD002962.
21.He L, Zhau D, Wu B, Li N, Zhou MK. Acupuncture for Bell’s Palsy. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD002914.
22.Al-Ani MZ, Davies SJ, Gray RJ, Sloan P, Glenny AM. Stabilisation splint therapy for temporomandibular dysfunction syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD002778.
23.McCarney RW, Brinkhaus B, Lasserson TJ, Linde K. Acupuncture for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD000008.
24.Jewwell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD000145.
25.Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and alternative therapies for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD003521.
26.O´Connor D, Marshall S, Massy-Westorpp N. Non surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD003219.
27.Casimiro L, Brosseau L, Milne S, Robinson V, Wells G, Tugwell P. Acupuncture and electroacupuncture for the treatment of RA. Cochrane Database Syst Rev 2002;(3):CD003788.
28.Furlam AD, Brosseau L, Imamura M, Irvin E. Massage for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD001929.
29.White AR, Rampes H, Ernst. Acupuncture for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD000009.
30.Green S, Buchbinder R, Barnsley L, Hall S, White M, Smidt N, Assendelft W. Acupuncture for lateral elbow pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD003527.
31.Proctor ML, Smith CA, Farquhar CM, Stones RW. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002123.
32.Young G, Jewell D. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD001139.
33.Tulder MW VA, Cherkin DC, Berman B, Lao L, Koes BW. Acupuncture for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001351.
34.Milne S, Welch V, Brosseau L, Saginur M, Shea B, Tungwell P, Wells G. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD003008
35.Smith CA, Crowther CA. Acupuncture for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2001;(1):CD002962.
36.Melchart D, Linde K, Fischer P, Berman B, White A, Wickers A, Allais G. Acupuncture for idiopatisk headache. Cochrane Database Syst Rev 2001;(1):CD001218.
37.Osiri M, Welch V, Brosseau L, Shea B, McGowan J, Tugwell P, Wells G. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD002823.
38.White AR, Rampes H, Ernst E. Acupuncture for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000009.
39.Linde K, Jobst K, Panton J. Acupuncture for chronic atshma. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000008.
40.Gadsby JG, Flowerdew MW. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture-like transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000210.

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | Kommentarer slået fra

Fif omkring Cochrane

 

Hvordan søger man på Cochrane?

Mads Bundgaard

Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, videnskabeligt netværk.

Forskere i samarbejdet udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).

Den offentlige adgang for danskere til Cochrane-biblioteket er mulig på grund af bidrag fra Amtsrådsforeningen, Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek samt Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

De forskellige grupper i Cochrane-samarbejdet søger selv midler til deres aktiviteter og er typisk finansierede af fonde og offentlige midler.

Over 8.000 forskere, læger, patienter, administratorer og andre deltager i Cochrane-samarbejdet.

En Cochrane-oversigt er en systematisk oversigt over de forsøg, som undersøger effekten af en given behandling.

Cochrane-oversigter bygger på en forud fastlagt protokol, hvor alle væsentlige metodeproblemer er behandlet.

Protokollen definerer det videnskabelige spørgsmål forskeren søger svar på, samt præciserer hvilken type forsøg og hvilke data man er interesseret i.

Desuden fastslår protokollen, hvordan de enkelte forsøgs metodologiske kvalitet skal vurderes, og hvordan resultaterne fra de enkelte forsøg skal sammenfattes.

Cochrane-oversigter bygger ofte på randomiserede kliniske forsøg.

Cochrane-biblioteket indeholder syv databaser:

De tre almindelige er:

 

 • Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler.
 • Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler.
 • Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg.

 

Desuden findes der fire special databaser:

 

 • Cochrane-databasen over metodologiske oversigtsartikler
 • Cochrane-registeret over metodologiske studier
 • Database over medicinske teknologivurderinger og
 • NHS databasen over økonomiske evalueringer

 

Således kan man begrænse sin søgning til de relevante databaser.

Det er nyttigt at præcisere eller afgrænse sin søgning da man ellers får “for mange” resultater.

Jo bedre man bliver til at afgrænse søgningen, des hurtigere kommer man frem til “guldet”.

Søgesproget er engelsk og i den forbindelse kan man have stor glæde af en ordbog som denne eller den jeg selv bruger her.

Man kan søge i Cochrane via den danske side http://www.cochrane.dk/ men den er ikke opdateret, så den nemmeste indgang er http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME

Her kommer du ind på en noget uoverskuelig side, hvor den vigtige del er til højre på siden under søgefeltet – her står Cochrane Advanced Search.

Dette link åbner en ny side med søgebokse til venstre og søgetips til højre, og så kan jagten på viden gå ind.

Et lille tip er at søge på keywords i øverste linie – eksempelvis “acupuncture lower back” – det giver ofte få men relevante resultater, men man kan jo også søge på author – eksempelvis Rosted – og se hvad der dukker op.

God jagt.

Udgivet i Indlæg - deltag i debatten | Kommentarer slået fra